Concurs/ Anunțuri

Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea “Kliment Ohridski”din Sofia- Republica Bulgaria și din Universitatea din Vilnius- Republica Lituania

Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 28.06.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.

Universitatea pentru care aplică Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
Universitatea “Kliment Ohridski”din Sofia- Republica Bulgaria Ciachir Nicoleta 58,75 puncte Admis
Dărăbuș Carmen-Cerasela 57,75 puncte Admis
Gencărău Ștefan 62,75 puncte Admis
Sandu Elena-Tia 60,25 puncte Admis
Universitatea din Vilnius- Republica Lituania

 

Dărăbuș Carmen-Cerasela 58,60 puncte Admis
Ivancu Ovidiu 60,20 puncte Admis
Mihăilă Silviu-Constantin 60,50 puncte Admis
Sandu Elena-Tia 60,60 puncte Admis
Spătaru Valentina 39,75 puncte Admis

Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea “Kliment Ohridski” din Sofia- Republica Bulgaria și Universitatea din Vilnius- Republica Lituania

Nr. crt. Prenumele și numele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1.        Ciachir Nicoleta DA DA DA
2.        Dărăbuș Carmen-Cerasela DA DA DA
3.        Gencărău Ștefan DA DA DA
4.        Ivancu Ovidiu DA DA DA
5.        Mihăilă Silviu-Constantin DA DA DA
6.        Sandu Elena-Tia DA DA DA
7.        Spătaru Valentina DA DA DA

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar, pentru ocuparea postului de lector de limba română din Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză (…)

(…)pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni, deschide aici

Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză și din mediul universitar pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză (…)

(…) pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă, deschide aici

Anunț important – Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză

Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză, a comunicat că, din rațiuni administrative, nu poate accepta candidatura propusă de Institutul Limbii Române pentru postul de lector de limba română. Ca urmare, Institutul Limbii Române va relansa concursul pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Strasbourg.