2015 - 2016

 

Nr crt

Ţara

Universitatea care găzduieşte lectoratul

Baza legală de funcţionare a lectoratului

Anul de înfiinţare a lectoratului

Începutul studiului limbii române

Catedră

Nivel de studii

1

Armenia

Universitatea "V. Brusov" din Erevan

Program interguvernamental

2007

2007

Catedra de Limbi Europene, Facultatea de Litere

Curs obligatoriu (limba a treia de studiu)

2

Austria

Universitatea din Viena 

Program interguvernamental / Protocol interinstituţional

2008

1911

Institutul de Romanistică, Catedra de Limbi Romanice

Curs obligatoriu (licență, masterat) /curs opţional

3

Belgia

Universitatea Liberă din Bruxelles

Protocol inter-instituţional

2010

2010

Departamentul de Limbi şi Literaturi,  Facultatea de Filosofie şi Litere

Curs opţional (licenţă, masterat)/ curs liber

4

Bulgaria

Universitatea "Sf. Kliment Ohridski" din Sofia

Acord interguvernamental

1950

1950

Secţia de Filologie - Română, Catedra de Romanistică, Facultatea de Filologie Clasică şi Modernă

Curs obligatoriu (licenţă, doctorat)

5

Universitatea "Sf. Kiril şi Metodie" din Veliko-Târnovo

Acord interguvernamental

1976

1976

Catedra de Lingvistică Generală şi Slavă veche

Curs obligatoriu (licență- limbă principală şi limbă secundară)

Masterat - Traductologie

6

Canada

Colegiul Universitar Glendon, Universitatea York, Toronto

Protocol interinstituţional

2011

2011

Departamentul de Studii Multidisciplinare, Programul de Lingvistică şi Ştiinţe ale Limbajului

Curs opţional

7

Cehia

Universitatea Carolină din Praga

Înţelegere interministerială

1951

1882

Catedra de Studii sud-slave şi balcanice

Curs obligatoriu (licenţă, masterat doctorat) / opțional

8

China

Universitatea de Studii Străine din Beijing

Program interministerial

1956

1956

Secţia română, Şcoala de Limbi şi Culturi Europene

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat)

9

Croaţia

Universitatea din Zagreb

Program interministerial

1996

1920

Catedra de Limba Română, Departamentul de Romanistică, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Umaniste

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat)

10

Elveţia

Universitatea din Geneva

Protocol inter-instituţional

2016

2016

Departamentul de Limbi şi Literaturi romane, Facultatea de Litere

Curs facultativ

11

Finlanda

Universitatea din Tampere

Protocol inter-instituţional

2013

2013

Facultatea de Limbi, Traducere şi Literatură

Curs facultativ

12

Universitatea din Turku

Protocol interinstituţional

1975

1975

Catedra de Limba Franceză

Curs opţional

Limbă secundară

13

Franţa

Universite de Provence (Aix Marseille I), Aix en Provence

Acord interguvernamental

Între

1960-1970

Între

1960-1970

Departamentul de lingvistică comparată a limbilor romanice şi română

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat)

Curs opţional

14

Universitatea Sorbona, Paris III

Acord interguvernamental

1976

1976

UFR de Studii italieneItaliană şi Română

Curs obligatoriu/opţional

15

Universitatea din Strasbourg

Acord interguvernamental

1970

1970

Facultatea de Limbi şi culturi străine

Curs opţional  (licenţă)

Protocol interinstituţional

Institutul de limbi romanice

16

Germania

Universitatea "Al. von Humboldt" din Berlin

Protocol interinstituţional

1905 Reactivat în 2008

1867

Institutul de Romanistică, Facultatea de Filosofie II

Curs obligatoriu/ opţional (licenţă şi masterat)

17

Universitatea „Ruprecht-Karl” din Heidelberg

Protocol interinstituţional

1938

1938

Departamentul de Limbi Romanice Orientale - Lingvistică Romanică: Italiana şi Română)

Curs obligatoriu/ optional  (licenţă şi masterat)

Reactivat în 2008

Institutul de Romanistică, Facultatea de Filologie Modernă

18

Universitatea din Leipzig

Protocol interinstituţional

1950

1893

Institutul de Limbi Romanice

Curs opţional

Reactivat în 2007

19

Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz

Protocol interinstituţional

2013

2013

Institutul de Romanistică

Curs facultativ

20

Universitatea din Regensburg

Protocol interinstituţional

2011

2011

Europeum: Centrul de Studii Est-Vest, Institutul de Romanistică

Curs opţional

21

Grecia

Universitatea Democritus a Traciei din Komotini

Protocol interinstituţional

2015

 

Departamentul de Limbi, Literaturi şi Culturi ale Ţărilor Riverane Mării Negre

Curs opţional

22

India

Universitatea din New Delhi

Program interguvernamental

1977

1977

Departamentul de Studii Romanice şi Germanice

Curs opţional

23

Israel

Universitatea din Tel Aviv

Program interguvernamental de colaborare/ Protocol interinstituţional

2011

2011

Şcoala de limbi străine

Curs opţional (licenţă, masterat, doctorat)

24

Italia

Universitatea din Calabria

Program interguvernamental/Protocol interinstituţional

2010

1999

Catedra de Limba şi Literatura Română, Departamentul de Studii Umaniste

Curs obligatoriu (licenţă şi masterat)/Curs  opțional (1 şi 2 ani)

25

Universitatea L’Orientale din Napoli

Program interguvernamental/Protocol interinstituţional

2012

 

Departamentul de Studii literare, lingvistice şi comparate

Curs obligatoriu (licenţă şi masterat) / Curs opţional

Facultatea de Limbi şi Literaturi străine

26

Universitatea din Padova

Program interguvernamental

1937

1933

Catedra de limbi romanice, Facultatea de Litere

Curs obligatoriu (licenţă şi masterat)

27

Universitatea din Pisa

Program interguvernamental

1963

1963

Catedra de Limba şi Literatura Română, Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Curs obligatoriu (licenţă, masterat) / opțional

28

Universitatea "La Sapienza" din Roma

Program interguvernamental/ Protocol interinstituţional

1981

1926

Catedra de Limba Română, Departamentul de Studii Europene, Americane şi Interculturale, Facultatea de Filosofie, Litere, Ştiinţe Umaniste şi Studii Orientale

Curs obligatoriu (Licenţă, Masterat)/ Curs opţional / Limba a treia

29

Universitatea din Torino

Program interguvernamental

1965

1863

Catedra de Limba Română, Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine şi Culturi Moderne

Curs obligatoriu (Licenţă şi Masterat)

30

Kazahstan

Universitatea din Karaganda

Protocol inter-instituţional

2014

2014

Facultatea de Filologie

Curs opţional

Catedra de Filologie Clasică şi Rusă

31

Macedonia

Universitatea "Sf. Kiril şi Metodiu" din Skopje

Protocol interministerial

1970

1970

Catedra de Limba Franceză, Facultatea de Filologie "Blaze Koneski"

Curs obligatoriu (licenţă), Curs opţional (licenţă), Curs facultativ (licenţă)

32

Marea Britanie

Universitatea Oxford

Protocol inreinstituţional

2012

2012

Centrul de Lingvistică Romanică, Facultatea de Lingvistică, Filologie şi Fonetică

Curs opţional (licenţă, masterat)

33

Moldova

Universitatea de Stat din Comrat

Protocol interinstituţional

2016

2016

Centrul de Informare al României

Curs facultativ

34

Polonia

Universitatea Jagelonă din Cracovia

Program de aplicare a acordului interguvernamental

1975

1921

Catedra de Filologie Română, Institutul de Filologie Romană

Curs obligatoriu -limbă principală şi secundară (licenţă, masterat)

35

Universitatea "Adam Mickiewicz" din Poznan

1956

1956

Catedra de Filologie Română, Institutul de Limbi Romanice, Facultatea de Filologie

Curs obligatoriu - limbă principală şi secundară (licenţă, masterat, doctorat)

36

Portugalia

Universitatea din Lisabona

Protocol inter-instituţional

2005

1943

Departamentul de Lingvistică Generală şi Romanică, Facultatea de Litere

Curs opţional /Curs liber

37

Serbia

Universitatea din Belgrad

Program interguvernamental

1963

1963

Grupa de limba şi literatura română, Catedra de Limbi Romanice, Facultatea de Filologie

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat) / opţional

38

Universitatea din Novi Sad

Program interguvernamental

1974

1974

Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea de Filosofie

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat) / opţional

39

Slovacia

Universitatea Comenius din Bratislava

Program interministerial

1953

1922

Facultatea de Filozofie, Departamentul de Limbi Romanice, Catedra de Românistică.

Curs obligatoriu - limbă principală şi secundară (licenţă, masterat şi doctorat) / opţional

40

Slovenia

Universitatea din Ljubljana

Acord interguvernamental/ Protocol interinstituţional

1990

1990

Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Litere si Filosofie

Curs opţional

41

S.U.A.

Universitatea Columbia din New York

Protocol interinstituţional

1998

1998

Centrul de Studii Central şi Sud-Est Europene, Departamentul de Limbi Slave, Centru de Resurse Lingvistice, Catedra “Nicolae Iorga”

Curs opţional

42

Universitatea de Stat din Arizona

Protocol interinstituţional

2011

1998

Centrul de Studii Româneşti

Curs opţional/ obligatoriu (licenţă, masterat, diploma de studii secundare/minor)

43

Spania

Universitatea Autonomă din Barcelona

Protocol interinstituţional

2015

2015

Departamentul de Filologie Franceză şi Romanică/ Facultatea de Filozofie şi Litere

Curs facultativ

44

Universitatea din Granada

Protocol interinstituţional

2011

2007

Departamentul de Filologii Romanice, Italiană, galego-portugheză și catalană

Curs opţional

45

Universitatea din Salamanca

Protocol interinstituţional

2014

 

Facultatea de Filologie Departamentul de Limba Spaniolă

Curs facultativ

46

Universitatea din Sevilla

Protocol interinstituţional

2012

2012

Departamentul de Limba Spaniolă, Lingvistică Generală şi Teoria Literaturii Facultatea de Filologie

Curs facultativ

47

Suedia

Universitatea din Lund

Protocol interinstituţional

2011

 

Departamentul de Limbă şi Literatură Română

Curs obligatoriu (licenţă, masterat)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Teologie

48

Ungaria

Universitatea "Eotvos Lorand" din Budapesta

Înţelegere interministerială

1948

1863

Catedra de filologie română, Institutul de romanistică, Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Curs obligatoriu (licenţă, masterat, doctorat) / opţional

49

Universitatea din Szeged

Înţelegere interministerială

1990

1955

Catedra de Limba şi Lieratura Română, Institutul Pedagogic "Juhasz Gzula"

Curs obligatoriu (licenţă şi masterat)