2016 – 2017

 

Nr

crt

Țara

Universitatea care găzduiește lectoratul

Baza legală de funcționare a lectoratului

Anul de înființare a lectoratului

Începutul studiului limbii române

 

Catedră

 

Nivel de studii

1.               

Armenia

Universitatea "V. Brusov" din Erevan

Program interinstituțional

2007

2007

Catedra de Limbi Europene, Facultatea de Litere

Curs obligatoriu (limba a treia de studiu)

 

2.               

Austria

Universitatea din Viena

Acord interguvernamental / Protocol interinstituțional

2008

1911

Institutul de Romanistică, Catedra de Limbi Romanice

Curs obligatoriu (licență, masterat)/curs opțional

 

3.               

Belgia

Universitatea Liberă din Bruxelles

Protocol interinstituțional

2010

2010

Departamentul de Limbi și Literaturi (Filiera de Limbi Romanice), Facultatea de Filosofie și Litere

Curs opțional (Licență, Masterat)/

Curs liber

 

4.               

Bulgaria

Universitatea "Sf. Kliment Ohridski" din Sofia

Acord interguvernamental

 

1950

1950

Secția de Filologie - Română, Catedra de Romanistică, Facultatea de Filologie Clasică și Modernă

Curs obligatoriu (Licență, Doctorat)

 

5.               

Universitatea "Sf. Kiril și Metodie" din Veliko-Târnovo

1976

1976

Catedra de Lingvistică Generală și Slavă veche

Curs obligatoriu Licență-limbă principală și limbă secundară

Masterat - Traductologie

 

6.               

Canada

Colegiul Universitar Glendon, Universitatea York, Toronto

Protocol interinstituțional

2011

2011

Departamentul de Studii Multidisciplinare, Programul de Lingvistică și Științe ale Limbajului

Curs opțional

 

7.               

Cehia

Universitatea Carolină din Praga

Înțelegere interministerială

1951

1882

Catedra de Studii sud-slave și balcanice

Curs obligatoriu (Licență, Masterat Doctorat) / opțional

 

8.               

China

Universitatea de Studii Străine din Beijing

Înțelegere interministerială

1956

1956

Secția română, Școala de Limbi și Culturi Europene

Curs obligatoriu (Licență, Masterat, Doctorat)

 

9.               

Croația

Universitatea din Zagreb

Acord interguvernamental/ Program interministerial

1996

1920

Catedra de Limba Română, Departamentul de Romanistică, Facultatea de Științe Sociale și Umaniste

Curs obligatoriu (Licență, Masterat, Doctorat)

 

10.            

Elveția

Universitatea din Geneva

Protocol interinstituțional

2016

2016

Departamentul de Limbi și Literaturi romane, Facultatea de Litere

Curs opțional

 

11.            

Finlanda

Universitatea din Tampere

Protocol interinstituțional

2013

2013

Facultatea de Limbi, Traducere și Literatură

Curs facultativ

 

12.            

Universitatea din Turku

Protocol interinstituțional

1975

1935

Catedra de Limba Franceză

Curs opțional

Limbă secundară

 

13.            

Franța

Universite de Provence (Aix Marseille I), Aix en Provence

Acord interguvernamental

Între 1960-1970

Între 1960-1970

Departamentul de lingvistică comparată a limbilor romanice și română

Curs obligatoriu (Licență, Masterat, Doctorat),

Curs opțional

14.            

Universitatea Sorbona, Paris III

Acord interguvernamental

1976

1976

UFR de Studii italiene- Italiană și Română

Curs obligatoriu/opțional

 

15.            

Universitatea din Strasbourg

Acord interguvernamental/

Protocol interinstituțional

1970

1970

Facultatea de Limbi și culturi străine

Institutul de limbi romanice

Curs opțional (nivel Licență)

16.            

Germania

Universitatea "Al. von Humboldt" din Berlin

Protocol interinstituțional

1905 Reactivat în 2008

1867

Institutul de Romanistică, Facultatea de Filosofie II

Curs obligatoriu/ opțional (Licență și Masterat)

 

17.            

Universitatea „Ruprecht-Karl” din Heidelberg

Protocol interinstituțional

1938

Reactivat în 2008

1938

Departamentul de Limbi Romanice Orientale - Lingvistică Romanică: Italiana și Română)

Institutul de Romanistică, Facultatea de Filologie Moderna

Curs obligatoriu/ opțional  (Licență și Masterat)

 

18.            

Universitatea din Leipzig

Protocol interinstituțional

1950

Reactivat în 2007

1893

Institutul de Limbi Romanice

Curs opțional

19.            

Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz

Protocol interinstituțional

2013

2013

Institutul de Romanistică

Curs facultativ

 

20.            

Universitatea din Regensburg

Protocol interinstituțional

2011

2011

Europeum: Centrul de Studii Est-Vest, Institutul de Romanistică

Curs opțional

 

21.            

Grecia

Universitatea Democritus a Traciei din Komotini

Program interguvernamental/ Protocol interinstituțional

2015

 

Departamentul de Limbi, Literaturi și Culturi ale Țărilor Riverane Mării Negre

Curs opțional

 

22.            

Israel

Universitatea din Tel Aviv

Program interguvernamental de colaborare/ Protocol interinstituțional

2011

2011

Școala de limbi străine

Curs opțional (nivel Licență, Masterat, Doctorat)

 

23.            

Italia

Universitatea din Calabria

Program interguvernamental/Protocol interinstituțional

2010

1999

Catedra de Limba și Literatura Română, Departamentul de Studii Umaniste

Curs obligatoriu (Licență și Masterat)/Curs  opțional (1 și 2 ani)

 

24.            

Universitatea L’Orientale din Napoli

Program interguvernamental/Protocol interinstituțional

2012

 

Departamentul de Studii literare, lingvistice și comparate

Facultatea de Limbi și Literaturi străine

Curs obligatoriu (Licență și Masterat) / Curs opțional

25.            

Universitatea din Padova

Program interguvernamental

1937

1933

Catedra de limbi romanice, Facultatea de Litere

Curs obligatoriu (Licență și Masterat)

 

26.            

Universitatea din Pisa

Program interguvernamental/ Protocol interinstituțional

1963

1963

Catedra de Limba și Literatura Română, Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Curs obligatoriu (Licență, Masterat) / opțional

 

27.            

Universitatea "La Sapienza" din Roma

Program interguvernamental/ Protocol interinstituțional

1981

1926

Catedra de Limba Română, Departamentul de Studii Europene, Americane și Interculturale, Facultatea de Filosofie, Litere, Științe Umaniste și Studii Orientale

Curs obligatoriu (Licență, Masterat)/ Curs opțional / Limba a treia

 

28.            

Universitatea din Torino

Program interguvernamental

1965

1863

Catedra de Limba Română, Departamentul de Limbi și Literaturi Străine și Culturi Moderne

Curs obligatoriu (Licență și Masterat)

 

29.            

Kazahstan

Universitatea din Karaganda

Acord interguvernamental/ Protocol interinstituțional

2014

2014

Facultatea de Filologie

Catedra de Filologie Clasică și Rusă

Curs opțional

 

30.            

Macedonia

Universitatea "Sf. Kiril și Metodiu" din Skopje

 

1970

1970

Catedra de Limba Franceză, Facultatea de Filologie "Blaze Koneski"

Curs obligatoriu (Licență), Curs opțional (Licență), Curs facultativ (Licență)

31.            

Marea Britanie

Universitatea Oxford

Protocol interinstituțional

2012

2012

Centrul de Lingvistică Romanică, Facultatea de Lingvistică, Filologie și Fonetică

Curs opțional (Licență, Masterat)

 

32.            

Moldova

Universitatea de Stat din Comrat

Protocol interinstituțional

2016

2016

Centrul de Informare al României

Curs facultativ

 

33.            

Polonia

Universitatea Jagelonă din Cracovia

Program de aplicare a acordului interguvernamental

 

1975

1921

Catedra de Filologie Română, Institutul de Filologie Romană

Curs obligatoriu- Limbă principală și secundară (Licență, Masterat)

 

34.            

Universitatea "Adam Mickiewicz" din Poznan

1956

1956

Catedra de Filologie Română, Institutul de Limbi Romanice, Facultatea de Filologie

Curs obligatoriu - Limbă principală și secundară (Licență, Masterat, Doctorat)

 

35.            

Portugalia

Universitatea din Lisabona

Protocol interinstituțional

2005

1943

Departamentul de Lingvistică Generală și Romanică, Facultatea de Litere

Curs opțional /Curs liber

 

36.            

Serbia

Universitatea din Belgrad

Program interguvernamental

1963

1963

Grupa de limba și literatura română, Catedra de Limbi Romanice, Facultatea de Filologie

Curs obligatoriu (Licență, Masterat, Doctorat) / opțional

 

37.            

Universitatea din Novi Sad

Program interguvernamental

1974

1974

Catedra de Limba și Literatura Română, Facultatea de Filosofie

Curs obligatoriu (Licență, Masterat, Doctorat) / opțional

 

38.            

Slovacia

Universitatea Comenius din Bratislava

Program interministerial

1953

1922

Facultatea de Filozofie, Departamentul de Limbi Romanice, Catedra de Românistică.

Curs obligatoriu - Limbă principală și secundară (Licență, Masterat și Doctorat) / opțional

 

39.            

Slovenia

Universitatea din Ljubljana

Acord interguvernamental/ Protocol interinstituțional

1990

1990

Departamentul de Limbi Romanice, Facultatea de Litere si Filosofie

Curs opțional

 

40.            

S.U.A.

Universitatea Columbia din New York

Protocol interinstituțional

1998

1998

Centrul de Studii Central și Sud-Est Europene, Departamentul de Limbi Slave, Centru de Resurse Lingvistice, Catedra “Nicolae Iorga”

Curs opțional

 

41.            

Universitatea de Stat din Arizona

Protocol interinstituțional

2011

1998

Centrul de Studii Românești

Curs opțional/ obligatoriu (Licență, Masterat, diploma de studii secundare/minor)

 

42.            

Spania

Universitatea Autonomă din Barcelona

Protocol interinstituțional

2015

2015

Departamentul de Filologie Franceză și Romanică/ Facultatea de Filozofie și Litere

Curs facultativ

 

43.            

Universitatea din Granada

Protocol interinstituțional

2011

2007

Departamentul de filologii romanice, italiană, galego-portugheză și catalană

Curs opțional

 

44.            

Universitatea din Salamanca

Protocol interinstituțional

2014

 

Facultatea de Filologie Departamentul de limba spaniolă

Curs facultativ

 

45.            

Universitatea din Sevilla

Protocol interinstituțional

2012

2012

Departamentul de Limba Spaniolă, Lingvistică Generală și Teoria Literaturii Facultatea de Filologie

Curs facultativ

 

46.            

Suedia

Universitatea din Lund

Protocol interinstituțional

2011

 

Departamentul de limba și literatura română

Facultatea de Științe Umaniste și Teologie

Curs obligatoriu (Licență, Masterat)

 

47.            

Ungaria

Universitatea "Eotvos Lorand" din Budapesta

Înțelegere interministerială

1948

1863

Catedra de filologie română, Institutul de romanistică, Facultatea de Științe Umaniste

Curs obligatoriu (Licență; Masterat, Doctorat) / opțional

 

48.            

Universitatea din Szeged

Înțelegere interministerială

1990

1955

Catedra de Limba și Lieratura Română, Institutul Pedagogic "Juhasz Gzula"

 

Curs obligatoriu (Licență și Masterat)