Lectori de limba română

Anul universitar 2015-2016

 

 

Nr crt

Țara

Universitatea care găzduiește lectoratul

Lectorul de limba română

1.                    

Armenia

Universitatea "V. Brusov" din Erevan

Epatov Maria, profesor la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți

2.                    

Austria

Universitatea din Viena

Oprescu Florin, lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara

3.                    

Belgia

Universitatea Liberă din Bruxelles

Toma Alice Cristina, conf. univ. dr. la Universitatea București

4.                    

Bulgaria

Universitatea "Sf. Kliment Ohridski" din Sofia

Bold Georgeta, prof. dr. Liceul Teoretic Bulgar din București

5.                    

Universitatea "Sf. Kiril și Metodie" din Veliko-Târnovo

Lambru Ruxandra, lector univ. dr. la Universitatea București

6.                    

Canada

Colegiul Universitar Glendon, Universitatea York, Toronto

Bud Maria-Crina, conf. univ. dr. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7.                    

Cehia

Universitatea Carolină din Praga

Ungureanu Dan, conf. univ. dr. la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

8.                    

China

Universitatea de Studii Străine din Beijing

Apachiței Petru, profesor la Liceul Teoretic ”V.  Alecsandri” din Iași

9.                    

Croația

Universitatea din Zagreb

Căpățînă Clara, lector univ. dr. la Universitatea București

10.                 

Elveția

Universitatea din Geneva

Bârlea Roxana-Magdalena, conf. univ. dr. la Academia de Studii Economice din București

11.                 

Finlanda

Universitatea din Tampere

Cozlean Andra, lector univ. dr. la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

12.                 

Universitatea din Turku

Nanu Paul Virgil, asist. univ. dr. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

13.                 

Franța

Universite de Provence (Aix Marseille I), Aix en Provence

Gencărău Ștefan, conf. univ. dr. la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

14.                 

Universitatea Sorbona, Paris III

Zăvăleanu Laura, lector univ. dr. la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

15.                 

Universitatea din Strasbourg

Drăgan Aida-Adela, conf. univ. dr. la Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

16.                 

Germania

Universitatea "Al. von Humboldt" din Berlin

Stancu Valeriu, conf. univ. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

17.                 

Universitatea „Ruprecht-Karl” din Heidelberg

Constantinescu Romanița, conf. univ. dr. la Universitatea București

18.                 

Universitatea din Leipzig

Flagner Heide-Ingrid, lector univ. dr. la Universitatea București

19.                 

Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz

Constantinescu Catalin Mihai, conf. univ. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

20.                 

Universitatea din Regensburg

Serbac Patricia-Maria, Asist. univ. dr. la Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

21.                 

Grecia

Universitatea Democritus a Traciei din Komotini

Giurgiu Silvia, profesor la Liceul Teoretic „Gh. Șincai”, Cluj-Napoca

22.                 

India

Universitatea din New Delhi

Henț Nicolae Adrian, profesor la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni

23.                 

Israel

Universitatea din Tel Aviv

Ofrim Lucia, lector univ. dr. la Universitatea București

24.                 

Italia

Universitatea din Calabria

Levonian Raluca, asist. univ. dr. la Universitatea București

25.                 

Universitatea L’Orientale din Napoli

Dragomir Camelia Sanda, conf. univ. dr. la Universitatea „Ovidius” din Constanța

26.                 

Universitatea din Padova

Vrînceanu Alexandra, conf. univ. dr. la Universitatea București

27.                 

Universitatea din Pisa

Ene Claudia-Mariana, lector univ. dr. la Universitatea București

28.                 

Universitatea "La Sapienza" din Roma

Neșu Nicoleta, lector univ. dr. la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

29.                 

Universitatea din Torino

Topoliceanu Harieta, asist. univ. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

30.                 

Kazahstan

Universitatea din Karaganda

Stanciu Nicolae, prof. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

31.                 

Macedonia

Universitatea "Sf. Kiril și Metodiu" din Skopje

Mladin Constantin Ioan, conf. univ. dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

32.                 

Marea Britanie

Universitatea Oxford

Uță Oana, lector univ. dr. la Universitatea București

33.                 

Moldova

Universitatea de Stat din Comrat

Ivancu Ovidiu, prof. dr. la Liceul Tehnologic Sebeș

34.                 

Polonia

Universitatea Jagelonă din Cracovia

Antonesei Codruța, lector univ. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

35.                 

Universitatea "Adam Mickiewicz" din Poznan

Ivancu Emilia, asist. univ. dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

36.                 

Portugalia

Universitatea din Lisabona

Ciolăneanu Roxana, lector univ. dr. la Academia de Studii Economice din București

37.                 

Serbia

Universitatea din Belgrad

Huțanu Monica Mihaela, lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara

38.                 

Universitatea din Novi Sad

Vintilă Daniel Sorin, conf. univ. dr. la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara

39.                 

Slovacia

Universitatea Comenius din Bratislava

Adam Ema Ileana, asist. univ. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

40.                 

Slovenia

Universitatea din Ljubljana

Jieanu Ioana, lector univ. dr. la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

41.                 

S.U.A.

Universitatea Columbia din New York

Momescu Mona Mirela, lector univ. dr. la Universitatea „Ovidius” din Constanța

42.                 

Universitatea de Stat din Arizona

Manolescu Zoia, prof. univ. dr. la Universitatea Tehnică de Construcții din  București

43.                 

Spania

Universitatea Autonomă din Barcelona

Alexandrescu Maria-Ioana, lector univ. dr. la Universitatea din Oradea

44.                 

Universitatea din Granada

Ursache Oana, lector univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava-

45.                 

Universitatea din Salamanca

Marcu Luminița Anca, asist. univ. dr. la Universitatea București

46.                 

Universitatea din Sevilla

Nica Mihaela Iuliana, lector univ. dr. la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

47.                 

Suedia

Universitatea din Lund

Bâgiu Lucian-Vasile, asist. univ. dr. la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

48.                 

Ungaria

Universitatea "Eotvos Lorand" din Budapesta

Cioban Florin Ioan, prof. univ. dr. la Universitatea din Oradea

49.                 

Universitatea din Szeged

Gavra Maria, profesor la Grupul Școlar „Henri Coand㔠din Arad

Sandu Elena – Tia, lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timișoara