Regulamentul Concursului „România, țara de acasă”

Ediția aniversară 2016 – 2017

 

 

Preambul

 

Concursul educațional „România, țara de acas㔠face parte din evenimentele care marchează împlinirea unui deceniu de funcționare a Proiectului Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene, desfășurat prin Institutul Limbii Române.

 

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea concursului educațional „România, țara de acasă”.

 

Organizatorul și scopul concursului

Art. 1 Institutul Limbii Române inițiază prezentul proiect educațional, care are ca scop marcarea împlinirii a 10 ani de implementare a Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene.

 

Art. 2 Obiectivele concursului sunt:

- promovarea limbii, culturii și civilizației românești în străinătate;

- dezvoltarea și afirmarea identității lingvistice și culturale la elevii de origine română;

- cunoașterea României și promovarea imaginii ei în lume.

 

Art. 3 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul: www.ilr.ro.

 

Condiții de participare

Art. 4 La concurs au dreptul să participe cursanții cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din: Belgia, Irlanda, Italia, Portugalia și Spania.

 

Secțiunile concursului

Art. 5 Concursul este structurat pe două secțiuni: creație plastică și creație literară.

 

Secțiunea de Creație plastică

Art. 6 Secțiunea de creație plastică se adresează preșcolarilor, cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani.

Art. 7 (1)Concurentul va realiza o lucrare plastică, în care va folosi culorile drapelului României: roșu, galben și albastru (și complementarele acestora).

 (2)Tema lucrării, la alegere, este: anotimpurile în România, o amintire despre România, fructe și legume românești, plante, flori din România.

 (3)Caracteristicile lucrării:

-          coală A4, 210/297 mm,

-          tehnică la alegere (creion, creioane colorate, acuarele etc).

 (4) În colțul din dreapta jos al lucrării se va scrie: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta, numele profesorului, școala, localitatea, țara.

 

Secțiunea de Creație literară

Art. 8 (1) Secțiunea de Creație literară se adresează elevilor, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani.

(2) Secțiunea de Creație literară se organizează pe niveluri de învățământ: ciclul primar(vârsta între 7- 10 ani), ciclul gimnazial(vârsta între 11- 14 ani) și ciclul liceal(vârsta între 15- 18 ani.)

 

Art. 9 (1) Elevii din ciclul primar vor realiza o compunere cu tema  O zi în România.  

(2)Caracteristicile compunerii:

- 1 pagină A4, scrisă de mână.

(3)Pe prima pagină, în colțul din dreapta sus, se va scrie: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta, numele profesorului, școala, localitatea, țara.

 

Art. 10 (1)Elevii din învățământul gimnazial vor realiza o compunere cu tema România, țara de acasă, în care, la alegere, vor folosi cel puțin 3 din următoarele cuvinte: munte, deal, mare, câmpie, natal, strămoși, domnitor, cetate, unire, țară, capitală, colinde, ghiocel, mărțișor, legendă, român, România, Marea Neagră, Dunărea, Delta Dunării, Munții Carpați, dor, a colinda.

(2)Caracteristicile compunerii:

- 1-2 pagini A4 scrise de mână.

(3)Pe prima pagină, în colțul din dreapta sus, participanții trebuie să scrie: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta, numele profesorului școala, localitatea, țara.

 

Art. 11 (1) Elevii din învățământul liceal vor realiza o lucrare cu tema Călător prin România, în care vor descrie un obiectiv/atracție turistică sau tradiție din România, în corelație cu un eveniment din istoria românilor sau cu o operă literară sau artistică românească.

(2) Caracteristicile compunerii:

- 2 pagini A4, scrise de mână.

(3)Pe prima pagină, în colțul din dreapta sus, participanții trebuie să scrie: titlul lucrării, numele și prenumele autorului vârsta, numele profesorului, școala, localitatea, țara.

 

Art. 12 Cerințele de redactare:

-          respectarea structurii specifice unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere;

-          alegerea unui titlu adecvat temei. 

 

Transmiterea lucrărilor

Art. 13 Fiecare profesor LCCR poate transmite maximum o lucrare pentru fiecare secțiune, selectate la nivelul grupei/școlii, cu respectarea criteriilor de evaluare de mai jos. Se poate participa la toate secțiunile sau la alegere, la una sau mai multe secțiuni.

Art. 14 Fiecare cadru didactic expediază lucrările selectate prin poștă, în original, la sediul Institutului Limbii Române – Str. Caransebeș nr. 1, et. 7, Sector 1, București, conform calendarului concursului, prevăzut la Art.34.

Art. 15 Toate materialele înscrise în concurs devin proprietatea Institutului Limbii Române și vor fi folosite în scopul promovării acțiunilor institutului.

 

 

Desfășurarea concursului

Art. 16 Concursul se desfășoară în trei etape:

 • Etapa locală, la nivelul grupelor/ școlilor;
 • Evaluarea și jurizarea la nivelul Institutului Limbii Române;
 • Votul publicului, pe pagina de Facebook România, țara de acasă.

 

Etapa locală, la nivelul grupelor/ școlilor

Art. 17 Profesorii LCCR care doresc să participe la concurs își vor realiza propriul calendar pentru selectarea celor mai bune patru lucrări, la nivel local, astfel încât să se încadreze în calendarul concursului.

Art. 18 Profesorii LCCR vor respecta criteriile de jurizare cuprinse în prezentul regulament.

Art. 19 După selecția realizată la nivelul grupelor/ școlilor, profesorii LCCR transmit prin poștă Institutului Limbii Române, lucrările propuse, cu respectarea termenelor din calendar.

 

Evaluarea și jurizarea la nivelul Institutului Limbii Române

Art. 20 Comisia de jurizare a concursului este numită prin decizie a directorului Institutului Limbii Române. Membrii comisiei vor evalua toate lucrările primite la ILR în termenele prevăzute.

Art. 21 (1)Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, conform grilei prevăzute la Art.24 și Art. 25.

(2)Punctajul maxim este de 100 puncte.

(3)Nu se acordă puncte din oficiu.

Art. 22 Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin elevilor și provin din alte surse/autori, fără precizarea sursei, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs.

Art. 23 Nu se admit contestații.

 

Criteriile de jurizare

Art. 24 Criteriile de evaluare la secțiunea de creație plastică sunt:

 • Calitatea și prezentarea lucrării- 20 puncte;
 • Respectarea temei- 20 puncte;
 • Esența/mesajul transmis- 20 puncte;
 • Creativitate/originalitate- 40 puncte.

Art. 25 Criteriile de evaluare la secțiunea Creație literară sunt:

 • Respectarea structurii specifice compunerii: introducere, cuprins și încheiere - 20 puncte;
 • Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii – 10 puncte;
 • Coerența și acuratețea textului - claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvat㠖 20 puncte;
 • Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;
 • Respectarea limitei de spațiu cerut – 10 puncte;
 • Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte;
 • Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

 

 

 

                                               Premiile

Art. 26 Toate lucrările premiate vor fi incluse în Broșura aniversară a Proiectului LCCR.

Art. 27 Elevii premiați primesc o diplomă și un exemplar al broșurii aniversare.

Art. 28 Pentru fiecare secțiune se acordă: Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul Special și Premiul Publicului.

Art. 29 (1)Premiile I,II, III și Premiul Special se acordă, pentru fiecare secțiune, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute.

(2) Premiul Publicului se acordă pentru fiecare secțiune.

Art. 30 Comisia de jurizare poate acorda și Mențiuni Speciale, în baza altor criterii decât cele menționate mai sus (de ex. participant nevorbitor nativ de limba română).

 

Votul publicului

Art. 31 Toate lucrările vor fi încărcate pe pagina de Facebook România, țara de acasă a concursului. Clasamentul se stabilește în funcție de numărul de like-uri primite, în perioada stabilită prin calendar.

Art. 32 La fiecare secțiune, se premiază lucrările care cumulează cel mai mare număr de like-uri și acestea sunt incluse în Broșura aniversară a Proiectului LCCR.

 

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 33 Regulamentul prezentului concurs este disponibil pe site-ul www.ilr.ro.

Art. 34 Calendarul concursului este următorul:

 • Lansarea concursului – 1 noiembrie 2016;
 • Realizarea lucrărilor- 1 noiembrie 2016- 15 decembrie 2016;
 • Etapa locală de selecție– 15 decembrie 2016- 15 ianuarie 2017;
 • Transmiterea lucrărilor în original –16- 22 ianuarie 2017;
 • Evaluarea și jurizarea lucrărilor la ILR – 1-15 februarie 2017
 • Încărcarea pe pagina de facebook- 23 ianuarie – 15 februarie 2017(pe măsura primirii lucrărilor în original);
 • Votarea lucrărilor pe pagina de Facebook a concursului – până la 24 februarie 2017, ora 9.00;
 • Afișarea rezultatelor –1 martie 2017;
 • Premierea câștigătorilor- cu ocazia evenimentelor organizare cu prijelul aniversării a 10 ani de LCCR;
 • Lansarea broșurii aniversare a Proiectului LCCR - cu ocazia evenimentelor organizate.