❗Anunț important! Examen de atestare a competențelor lingvistice Rezultate – sesiunea iulie 2022

Atestatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială, începând cu data de 14 iulie 2022, între orele 12-14. Candidații sunt rugați să se planifice pentru ridicarea atestatelor cu cel puțin 24 de ore înainte.

Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele de e-mail ale candidaților admiși.