Legislație

Institutul Limbii Române (ILR) a fost înființat prin Hotărârea de Guvern nr. 34/1999 ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației Naționale, având ca misiune promovarea limbii, culturii și civilizații românești în străinătate, prin mijloacele specifice sistemului de educație.

Începe să devină un fapt aproape comun să auzi vorbindu-se românește, indiferent de țară și de continent – pe stradă, în mijloacele de transport, în magazine – ori în spațiul virtual. Românii și comunitățile de români din străinătate sunt o realitate cu nevoi legitime, în care, tot mai des, apare o cerință specifică: aceea a cultivării limbii materne. Românii din străinătate au înțeles, poate mai bine decât cei rămași acasă, importanța învățării limbii române, ca factor de păstrare a individualității spiritului românesc, în contextul unei diversități multiculturale și al globalizării.

În plus, sunt tot mai mulți oameni din afara spațiului nostru geografic interesați de învățarea limbii române, ca limbă străină și de certificarea cunoștințelor de limbă română.

Informații legate de predarea limbii române ca limbă străină sunt menționate de la începutul secolului al XIX-lea. Vorbim, așadar, de o tradiție de sute de ani de studiu instituționalizat al limbii române  în centre universitare de peste hotare, iar lectoratele de limbă română reprezintă una dintre cele mai valoroase resurse în domeniul promovării limbii și culturii românești în străinătate.
Toate aceste elemente conduc la conștientizarea faptul că limba română, dincolo de statutul de limbă oficială a României, respectiv de limbă oficială a Uniunii Europeane, are și o dimensiune vastă, de limbă a lumii.

Institutul Limbii Române asigură păstrarea, dezvoltarea și afimarea identității lingvistice și culturale, prin promovarea limbii române. în medii academice și școlare din întreaga lume.

Obiectivul ILR este ca, prin proiectele pe care le derulează, să susțină studierea limbii române, în mod instituționalizat, prin intermediul celor mai buni specialiști.

Așadar, pentru a-și îndeplini misiunea, Institutul Limbii Române (ILR), organizează și susține: