Arhivă Conferinţe Anuale I.L.R.

Conferință Viena – Budapesta, 20 – 25 mai 2017

Limba română în lume

Convergențe europene în lingvistica și literatura română

            A 7-a ediție a întâlnirii lectorilor a fost organizată la Universitatea din Viena și Universitatea ELTE din Budapesta în 20-25 mai 2017. Institutul Limbii Române a avut o bună colaborare cu cele două universtăți etalon ale Europei centrale și  a primit sprijin de la Ambasadele și Institutele culturale din cele două țări.

            Includerea Europei centrale în parcursul pe care și l-a conturat tot mai pregnant evenimentul ”Limba română în lume”a avut ca rezultat direct creșterea  interesului pentru limba și literatura română în acest spațiu cultural atât de generos.

            La evenimente au participat specialişti din România şi din străinătate, lectorii Institutului Limbii Române, oameni de cultură atât din țară cât și din străinătate, scriitori, profesori de limbă şi literatură, studenţi la filologie și un numeros public interesat de lingvistica, literatura şi cultura română.

Conferința  a inclus, în dezvoltări specifice, 4 direcții de dezbatere:

  • Lingvistică – Europenizarea limbii române
  • Literatură – Despre limite. Literatura în timpul frontierelor
  • Cultură și civilizație – Influențe și interferențe europene în cultura română
  • Traduceri – Valențe europene ale literaturii române contemporane

            Evenimentele care au adunat câteva sute de participanți, au  cuprins  2 conferințe individuale, 3 prezentări în cadrul unui atelier de dezbateri profesionale și altele 3 în cadrul unui workshop tematic, 6 conferințe în plen și 55 de lucrări prezentate pe secțiuni ca și nenumărate dezbateri, întâlniri cu scriitori, momente artistice, prezentări ale studenților, etc.