Concurs/ Anunțuri

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare, examene de  promovare organizate de Institutul Limbii Române – 2021

1.Personal administrativ

Rezultatul probei scrise pentru postul contractual, vacant, de execuție:

Situația înscrierilor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție, vacant de:

 

 

Rezultatele privind analiza dosarelor candidaților înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție,  vacante:

Afișarea rezultatelor concursurilor se va face cu respectarea GDPR, prin codificarea identității candidaților, numărul de înregistrare al dosarului de concurs constituind codul de identificare.

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare, examene de  promovare organizate de Institutul Limbii Române – 2019

1.Personal administrativ

2. Lectori

II. Anunțuri și rezultate privind concursurile de selecție și repartizare a personalului LCCR organizate de Institutul Limbii Române – 2019