Concurs/ Anunțuri

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție, vacant din statutul de funcții al I.L.R.:

 

Rezultatul probei de interviu din cadrul concursului pentru postul contractual vacant, de execuție:

 

Rezultatul probei scrise pentru postul contractual, vacant, de execuție:

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție, vacant:
Institutul Limbii Române organizează concurs pentru următoarele posturi:

 

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare, examene de  promovare organizate de Institutul Limbii Române – 2021

1.Personal administrativ

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție, vacant din statutul de funcții al I.L.R.:

Rezultatele probei de interviu din cadrul concursurilor pe posturile contractuale vacante, de execuție din statul de funcții al I.L.R.:

Rezultatul probei scrise pentru postul contractual, vacant, de execuție:

Situația înscrierilor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual, de execuție, vacant de:

 

 

Rezultatele privind analiza dosarelor candidaților înscriși la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție,  vacante:

Afișarea rezultatelor concursurilor se va face cu respectarea GDPR, prin codificarea identității candidaților, numărul de înregistrare al dosarului de concurs constituind codul de identificare.

I. Anunțuri și rezultate privind concursurile de recrutare, examene de  promovare organizate de Institutul Limbii Române – 2019

1.Personal administrativ

2. Lectori

II. Anunțuri și rezultate privind concursurile de selecție și repartizare a personalului LCCR organizate de Institutul Limbii Române – 2019