LECTORATE

Primele repere cronologice legate de predarea limbii române în străinătate, la nivel academic, se referă la deceniul patru al secolului XIX, când, la Universitatea din Sankt Petersburg a fost introdus un curs de limbă română. Arhivele aşteaptă, încă, să fie cercetate, dar chiar şi aşa, putem trasa o linie în timp a evoluţiei studiului limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti: 1863 – Universitatea din Budapesta şi Universitatea din Torino, 1882 – Universitatea Carolină din Praga şi Universitatea din Zagreb, 1893 –Universitatea din Leipzig etc.

Secolul XX marchează o creştere semnificativă a numărului universităţilor străine care introduc în programa de studiu cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. Definitorie este perioada postbelică, când România, urmând linia generală, semnează la nivel internaţional acorduri de colaborare în domeniul educaţiei care conţin prevederi exprese legate de studiul limbii române la nivel academic în statele partenere. Putem vorbi de o politică a statului român de promovare în străinătate a limbii române.

În anul 1999 a fost creată o instituţie specializată – Institutul Limbii Române, care gestionează Lectoratele de limba română. Lectoratele reprezintă structuri funcţionale în universităţi din străinătate, susținute de către statul român, în cadrul cărora se predau cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească. Lectorul de limba română este cadru didactic titular în sistemul românesc de învățământ, selectat prin concurs și numit prin ordin al Ministrului educaţiei. Mandatul său constă în predarea cursurilor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească, în promovarea patrimoniului cultural românesc în țările gazdă. Astfel, lectorul de limba română devine un adevărat ambasador cultural al României, prin mijloace specifice ale sistemului de educație.

De-a lungul timpului, influenţa geo-politicii s-a făcut simţită şi în dinamica funcţionării  lectoratelor de limba română. Astfel, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, limba română a devenit una dintre limbile oficiale ale acesteia. Ca urmare, interesul mediilor academice din străinătate pentru introducerea studiului limbii române este în creștere.

În baza acordurilor interguvernamentale, interministeriale și a protocoalelor interinstituționale încheiate de Institutul Limbii Române cu diferite universități, în anul universitar 2015-2016, funcționează 49 de lectorate, cu 50 de lectori, în 29 de țări din Europa, Asia și America de Nord.