Sesiuni de atestare

Rezultatele sesiunii de atestate din 27 noiembrie 2019

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat
1. ACEVEDA JAVIER ADMIS
2. BUCHDAL ELEANOR ADMIS
3. CERGUTA CLAUDIA ADMIS
4. COSTIN EMILIAN ADMIS
5. DANET ALINA ADMIS
6. IVANOVA GABRIELA ADMIS
7. LUBOMIR MARINOV ADMIS
8. PAOLI SARA ADMIS
9. PITTET LIONEL RESPINS
10. PITTON FILLIPPO ADMIS
11. SPEGEL ARUN THOMAS RESPINS
12. SOSNIN VLADIMIR ADMIS

Sesiunile de atestare de limbă română în anul 2020

Sesiunile de atestare de limbă română care se vor desfășura la sediul Institutului Limbii Române din București, în anul 2020, vor avea loc în zilele de 2 aprilie și 5 noiembrie. Înscrierile sunt deschise începând cu data de 13 ianuarie 2020. Pentru orice alte informații, vă rugăm să consultați metodologia afișată pe site și/sau să ne scrieți pe adresa: atestate@ilr.ro .

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 27.11.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.30- ora de începere a probei
B2
C1
C2

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 de minute. Candidații vor intra la susținerea probei în ordine alfabetică, pe niveluri de competență lingvistică.

 

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 26.06.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.00-12.30
B2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.15- 11.55
C1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.30- 13.00
C2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 13.00- 13.30

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 min. Ora intrării în susținerea probei este estimativă.