Sesiuni de atestare

Programări candidați sesiunea de atestare 27 – 29 mai 2024

Anunț important!!

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 27 – 29 mai 2024 va avea loc în datele de 28 și 29 mai 2024, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

 

Programări sesiunea de examinare a cunoștințelor de limbă română 27 martie 2024

Anunț important!!

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 25 – 27 martie 2024 va avea loc în data de 27 martie 2024, începând cu ora 9.30 (ora României, GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

 

ANUNȚ IMPORTANT! SESIUNI ON-LINE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

I.L.R. organizează următoarele sesiuni on-line de atestare a competențelor de limbă română:
 

 1. Sesiunea 25 – 27 martie 2024

            Perioada de înscriere: 4 – 20 martie 2024
 

 1. Sesiunea 27 – 29 mai 2024

            Perioada de înscriere: 8 – 22 mai 2024

      
Documentele necesare înscrierii:

1.Cerere completată:  descarcă cerere pdf/ doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat.

2.Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc

3.Date personale: descarcă pdf / doc

4.Dovada plății taxei de 250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153,

Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471.

5.Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termenele prevăzute pentru înscriere.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul candidatului privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Probe:

 1. comprehensiune de lectură și competență gramaticală (nivelurile A1, A2 – 15 min, nivelurile B1, B2, C1, C2 – 45 min.);
 2. elaborarea unui text pe o temă dată (60 min.);
 3. înțelegere și exprimare orală (30 min.).

Data examinării: datele și orele exacte de desfășurare a probelor vor fi anunțate candidaților pe site și prin e-mail cu cel puțin o zi înaintea examenului, împreună cu datele de logare pe platforma ZoomRezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.

Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, prin e-mail, certificatele în format electronic.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.

ATENȚIE! Imposibilitatea prezentării/participării la probe la datele și la orele programate, în condiții specifice de examen, din motive ce revin candidaților (inclusiv nefuncționarea sau funcționarea precară, improprie unui examen, a dotărilor tehnice și/sau a conexiunii la internet) intră exclusiv în responsabilitatea candidaților și nu permit returnarea taxei!

▪    Infomații suplimentare: e-mail: atestate@ilr.ro

 

Programări candidați sesiunea de atestare 29 – 31 ianuarie 2024

Anunț important!!

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 29-31 ianuarie 2024 va avea loc în datele de 30 și 31 ianuarie 2024, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

ANUNȚ IMPORTANT! SESIUNE ON-LINE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

Sesiunea 29 – 31 ianuarie 2024

          Perioada de înscriere: 8 – 23 ianuarie 2024

       

Documentele necesare înscrierii:

 

1.Cerere completată: descarcă cerere pdf/ doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

2.Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc

3.Date personale: descarcă pdf doc

4.Dovada plății taxei de 250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471.

5.Copie scanată a actului de identitate.

 

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termenele prevăzute pentru înscriere.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul candidatului privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

 

Probe:

 1. comprehensiune de lectură și competență gramaticală (nivelurile A1, A2 – 15 min, nivelurile B1, B2, C1, C2 – 45 min.);
 2. elaborarea unui text pe o temă dată (60 min.);
 3. înțelegere și exprimare orală (30 min.).

 

Data examinării: datele și orele exacte de desfășurare a probelor vor fi anunțate candidaților pe site și prin e-mail cu cel puțin o zi înaintea examenului, împreună cu datele de logare pe platforma Zoom.

Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.

Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, prin e-mail, certificatele în format electronic.

 

 

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.

 

ATENȚIE! Imposibilitatea prezentării/participării la probe la datele și la orele programate, în condiții specifice de examen, din motive ce revin candidaților (inclusiv nefuncționarea sau funcționarea precară, improprie unui examen, a dotărilor tehnice și/sau a conexiunii la internet) intră exclusiv în responsabilitatea candidaților și nu permit returnarea taxei!

 

Programări susținere examen sesiunea atestate 12-16 iunie 2023

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 12-16 iunie 2023 va avea loc în datele de 13,15 și 16 iunie 2023, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.