Sesiuni de atestare

ANUNȚ IMPORTANT! SESIUNE ON-LINE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

Sesiunea 29 – 31 ianuarie 2024

          Perioada de înscriere: 8 – 23 ianuarie 2024

       

Documentele necesare înscrierii:

 

1.Cerere completată: descarcă cerere pdf/ doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

2.Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc

3.Date personale: descarcă pdf doc

4.Dovada plății taxei de 250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471.

5.Copie scanată a actului de identitate.

 

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termenele prevăzute pentru înscriere.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul candidatului privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

 

Probe:

 1. comprehensiune de lectură și competență gramaticală (nivelurile A1, A2 – 15 min, nivelurile B1, B2, C1, C2 – 45 min.);
 2. elaborarea unui text pe o temă dată (60 min.);
 3. înțelegere și exprimare orală (30 min.).

 

Data examinării: datele și orele exacte de desfășurare a probelor vor fi anunțate candidaților pe site și prin e-mail cu cel puțin o zi înaintea examenului, împreună cu datele de logare pe platforma Zoom.

Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.

Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, prin e-mail, certificatele în format electronic.

 

 

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.

 

ATENȚIE! Imposibilitatea prezentării/participării la probe la datele și la orele programate, în condiții specifice de examen, din motive ce revin candidaților (inclusiv nefuncționarea sau funcționarea precară, improprie unui examen, a dotărilor tehnice și/sau a conexiunii la internet) intră exclusiv în responsabilitatea candidaților și nu permit returnarea taxei!

 

Programări susținere examen sesiunea atestate 12-16 iunie 2023

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 12-16 iunie 2023 va avea loc în datele de 13,15 și 16 iunie 2023, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

 

Programări candidați sesiunea atestare martie 2023

Anunț important!!

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 27-31 martie 2023 va avea loc în datele de 30 și 31 martie 2023, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
 3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
 4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

 

ANUNȚ IMPORTANT! SESIUNI ON-LINE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

Sesiunea 27 – 31 martie 2023

          Perioada de înscriere: 27 februarie – 15 martie 2023

Sesiunea 12 – 16 iunie 2023

          Perioada de înscriere: 15 mai – 7 iunie 2023

 

Documentele necesare înscrierii:

1.Cerere completată: descarcă cerere pdf / doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

2.Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc

3.Date personale: descarcă pdf / doc

4.Dovada plății taxei de 250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471.

5.Copie scanată a actului de identitate.

 

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termenele prevăzute pentru înscriere.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul candidatului privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

 

Probe:

 1. comprehensiune de lectură și competență gramaticală (nivelurile A1, A2 – 15 min, nivelurile B1, B2, C1, C2 – 45 min.);
 2. elaborarea unui text pe o temă dată (60 min.);
 3. înțelegere și exprimare orală (30 min.).

 

Data examinării: pentru fiecare sesiune, datele și orele exacte de desfășurare a probelor le vor fi anunțate candidaților pe site și prin e-mail cu cel puțin o zi înaintea examenului, împreună cu datele de logare pe platforma Zoom.

 

Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.

 

Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, prin e-mail, certificatele în format electronic.

 

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.

 

ATENȚIE! Imposibilitatea prezentării/participării la probe la datele și la orele programate, în condiții specifice de examen, din motive ce revin candidaților (inclusiv nefuncționarea sau funcționarea precară, improprie unui examen, a dotărilor tehnice și/sau a conexiunii la internet) intră exclusiv în responsabilitatea candidaților și nu permit returnarea taxei!

 

 

❗Anunț important! Examen de atestare a competențelor lingvistice Rezultate – sesiunea iulie 2022

Atestatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială, începând cu data de 14 iulie 2022, între orele 12-14. Candidații sunt rugați să se planifice pentru ridicarea atestatelor cu cel puțin 24 de ore înainte.

Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele de e-mail ale candidaților admiși.

Anunț important!! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română. Examen on-line 8 iulie 2022

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 6-8 iulie 2022 va avea loc în data de 8 iulie 2022, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele transmise pe e-mail.
 1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 1. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.

De reținut!! Nu folosiți căștile pe parcursul probelor scrise!

 1. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
 2. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 3. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Anunț important! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română. Examen on-line 6/8 iulie 2022

 • Perioada de înscriere: 13-30 iunie 2022
 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere pdf / doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc
 2. Date personale: descarcă pdf / doc
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153,

Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Orarul probelor: comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală), precum și rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Rămâne va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele de e-mail ale candidaților admiși.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul on-line, este nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.

Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, candidații vor primi datele de logare prin e-mail, cu o zi înaintea probei/probelor.

Institutul Limbii Române se exonerează de orice dificultăți tehnice specifice comunicării on-line, întâmpinate de către candidați pe parcursul procesului de atestare. Răspunderea pentru mijloacele și dotările tehnice proprii ale candidatilor le aparține în exclusivitate acestora.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon:  +40 749 216 717.