Sesiuni de atestare

Sesiuni de evaluare a cunoștințelor de limba română

Sesiune de atestare a cunoştinţelor de limba română, 3 decembrie 2016, Alicante, Spania
 Universitatea din Alicante este, cronologic vorbind, primul partener al Institutului Limbii Române la sediul căruia se organizează examene de atestare a limbii române.

Începând cu luna decembrie 2008, când a avut loc prima sesiune de examen, Universitatea din Alicante a organizat an de an, în parteneriat, probele de evaluare a cunoştinţelor de limba română.

Şi în acest an, examenul se adresează celor interesaţi să obţină un atestat care să certifice gradul de cunoaştere a limbii române, fie că sunt studenţi ai Secţiei de limba română din universitatea locală sau nu.

Sesiune de atestare a cunoştinţelor de limba română, 29-31 august, Bucureşti, România
Începând cu anul 2011, Institutul Limbii Române organizează şi la sediul său examene de atestare a cunoştinţelor de limba română. Acestea se adresează tuturor cetăţenilor străini, adulţi, care doresc să-şi certifice competenţele lingvistice pentru limba română.
Intrarea României în Uniunea Europeană, prezenţa pe teritoriul românesc a tot mai multe companii străine, migraţia forţei de muncă, mobilităţile studenţeşti sunt doar câteva din motivele pentru care numărul celor înscrişi la sesiunile organizate în Bucureşti creşte an de an.

Sesiune de evaluare a cunoștințelor de limba română, 21 mai 2016 – Granada, Spania

Colaborarea Institutului Limbii Române cu Universitatea din Granada pentru organizarea examenelor de atestare a cunoştinţelor de limba română a început în 2013, an în care a avut loc şi prima sesiune de evaluare.
Principalul motor al acestei colaborări este Lectoratul de Limba Română de la Universitatea din Granada, de unde vin, de altfel, cei mai mulţi dintre candidaţi.
Sesiunea organizată în data de 21 mai 2016, continuă seria examenelor de atestare care acoperă o cerere reală, determinată de existenţa în Spania a unei importante comunităţi româneşti.

Sesiune de evaluare a cunoștințelor de limba română, 10 aprile 2016 – Sofia, Bulgaria

În anul 2010, Institutul Limbii Române încheie un protocol cu Universitatea „Kliment Ohridski” din Sofia pentru organizarea, în parteneriat, de sesiuni de evaluare şi certificare a cunoştinţelor de limba română.
Se finalizau, astfel, negocierile interinstituţionale pentru extinderea colaborării de tradiţie cu universitatea din capitala bulgară, destinată promovării limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara vecină. Semnarea acestui protocol este răspunsul la cererea apărută în urma intensificării colaborărilor, în special în mediul de afaceri, de o parte şi de alta a Dunării.
Sesiunea de evaluare din 10.04.2016, organizată la Sofia de Universitatea „Kliment Ohridski”, se adresează în special cetăţenilor bulgari cunoscători ai limbii române, interesaţi să obţină un certificat care să ateste competenţele lingvistice dobândite pentru această limbă.