ANUNȚ IMPORTANT! SESIUNI ON-LINE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ

Sesiunea 27 – 31 martie 2023

          Perioada de înscriere: 27 februarie – 15 martie 2023

Sesiunea 12 – 16 iunie 2023

          Perioada de înscriere: 15 mai – 7 iunie 2023

 

Documentele necesare înscrierii:

1.Cerere completată: descarcă cerere pdf / doc

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Consiliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

2.Declarație GDPR: descarcă declarație pdf / doc

3.Date personale: descarcă pdf / doc

4.Dovada plății taxei de 250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471.

5.Copie scanată a actului de identitate.

 

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termenele prevăzute pentru înscriere.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul candidatului privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

 

Probe:

  1. comprehensiune de lectură și competență gramaticală (nivelurile A1, A2 – 15 min, nivelurile B1, B2, C1, C2 – 45 min.);
  2. elaborarea unui text pe o temă dată (60 min.);
  3. înțelegere și exprimare orală (30 min.).

 

Data examinării: pentru fiecare sesiune, datele și orele exacte de desfășurare a probelor le vor fi anunțate candidaților pe site și prin e-mail cu cel puțin o zi înaintea examenului, împreună cu datele de logare pe platforma Zoom.

 

Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.

 

Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, prin e-mail, certificatele în format electronic.

 

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.

 

ATENȚIE! Imposibilitatea prezentării/participării la probe la datele și la orele programate, în condiții specifice de examen, din motive ce revin candidaților (inclusiv nefuncționarea sau funcționarea precară, improprie unui examen, a dotărilor tehnice și/sau a conexiunii la internet) intră exclusiv în responsabilitatea candidaților și nu permit returnarea taxei!