LCCR

Cursul de limbă, cultură și civilizaţie românească (LCCR) este un proiect internaţional dezvoltat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi alte state membre UE.

Obiectivul principal vizează predarea cursului opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească elevilor români înscrişi în unități de învăţământ din Belgia, Italia şi Spania.

Cursul a debutat în anul 2007 având parte de o continuă crestere a numărului de elevi de la an la an, în prezent sunt înscriși elevi cu vârste cuprinse între 3 ani şi 18 ani.Începând cu anul școlar 2015-2016, cursul se va desfășura in Portugalia și in Irlanda.
În ultimii 20 de ani s-a înregistrat o migrație masivă a forței de muncă din România către țările UE, ceea ce a determinat formarea unor comunități românești numeroase pe teritoriul acestor state. În paralel, dar și în consecință, aceste comunități cuprind un număr însemnat de copii de vârstă școlară, școlarizați în țările de adopție. Astfel, se poate vorbi despre o ,,comunitate școlară” de origine română în aceste țări. Structura acesteia este diversă: de la copii care au studiat și în România, la cei născuți în străinătate, fără nici un contact cu școala românească și implicit cu limba română. La toți aceștia apar  problemele de adaptare, de integrare, respectiv de asumare a unei identități lingvistice și culturale.

În acest context, începând cu anul 2007, s-a lansat în Italia și Spania, apoi în Belgia, în 2008, Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene (LCCR). Începând cu anul școlar 2015-2016, proiectul s-a extins și în Irlanda, respectiv Portugalia.

Cursul LCCR este structurat într-un format de 2 ore pe săptămână, în baza unei programe și este predat de profesori calificați, selectați prin concurs din rândul comunității. Pe lângă orele de curs, profesorii și elevii sunt implicați în activități culturale, de promovare a culturii și civilizației românești în mediile educaționale și în comunitățile din țările de adopție.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu autoritățile educaționale din țările partenere și cu misiunile diplomatice ale României, evoluția sa fiind una ascendentă, astfel încât de la un număr de 1500 elevi înscriși în anul 2007, în anul școlar 2014-2015 au beneficiat de curs peste 12 000 de copii.