L.C.C.R.

Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (L.C.C.R.)

Cursul de limbă, cultură și civilizație românească (L.C.C.R.), componentă importantă a activității Institutului Limbii Române (I.L.R.), are ca obiective promovarea limbii, culturii și civilizației românești și valorificarea identității culturale românești, facilitarea reintegrării elevilor în sistemul de învățământ românesc, în cazul revenirii în țară, precum și facilitarea integrării acestora în țara de adopție, prin susținerea valorilor multilingvismului și interculturalității.

Baza legală de funcționare a cursului o constituie H.G. nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene și O.M.E.N. nr. 3823/2013 – Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene.

Derularea acestuia are la bază programe de cooperare în domeniul culturii și al educației, acorduri și declarații ministeriale – între Ministerul Educației și ministerele de resort din 7 țări ale U.E. -, respectiv memorandumuri semnate de I.L.R., în numele și ca reprezentant al M.E.

Institutul Limbii Române a derulat Cursul de limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din șase state membre ale Uniunii Europene – Spania, Italia, Portugalia, Belgia, Marea Britanie și Irlanda. Acestor țări li s-a adăugat, pentru anul școlar 2020/2021, Franța.

Deschiderea proiectului spre diaspora este reală și consecventă, baza legală specifică vizându-i atât pe elevii de origine română, cât și pe cei din țările respective care doresc să studieze limba, literatura, cultura și civilizația românească, încât grupele de copii preșcolari, respectiv de elevi, sunt mixte (ponderea celor proveniți din familii mixte sau doar de alte naționalități depășind uneori 40% din cei peste 10.000 de copii care beneficiază anual de acest curs).

Elevii români participanți la cursul L.C.C.R. au asigurat, prin Ministerul Educației  – I.L.R., accesul la cunoașterea limbi și culturii române în mod constant, neîngrădit, gratuit și necondiționat la cursuri, indiferent de religie sau legătura cu o asociație sau alta a diasporei, de eligibilitatea unui proiect și durata acestuia.

Structurat pentru toate nivelurile de învățământ, în acord cu forma de organizare din statul respectiv, cursul a reunit în anul școlar 2020/2021 aproximativ 11.000 de copii cu vârste între 3 și 18 ani, organizați în aproape 800 de grupe, în sute de unități de învățământ europene.

Cursul este predat anual de aproximativ 130 de colaboratori ai Institutului Limbii Române, toți aceștia fiind rezidenți ai țărilor respective. Aceștia reprezintă și ei, la rândul lor, diaspora, acea parte a ei care are șansa și garanția – singulare, ca, deși plecați în afara granițelor, să continue să își practice exact meseria pentru care s-au pregătit – unii dintre ei fiind și acum cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar românesc -, că nu vor fi nevoiți să presteze alte munci sub nivelul pregătirii lor profesionale, al competențelor și experienței lor, că vor fi acceptați în unitățile de învățământ partenere, iar toate acestea în mod instituțional, coerent, sub egida ministerului de resort, cel al educației.

Imaginea limbii și culturii române în lume, prin predarea, promovarea și performarea ei la standarde academice de lectori de limba română din universități și de colaboratorii L.C.C.R., reprezintă unul dintre cele mai reale, concrete, coerente și credibile forme prin care românii din afara granițelor au șansa recunoașterii atât a statutului lor demn, cât și a apartenenței la o limbă și o cultură profund europene.