ATESTATE

Nevoia de comunicare este, probabil, la ora actuală una dintre cele mai dinamice coordonate ale societății contemporane. Limitările comunicaționale sunt din ce în ce mai puține. De aceea, ne dorim să înțelegem și să fim înțeleși cât mai corect, dincolo de bariere culturale și lingvistice.

Intrarea în Uniunea Europeană a României a adus limbii române statut de limbă oficială europeană și obligativitatea respectării cerințelor Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi, atunci când este vorba de evaluarea competențelor lingvistice.

Prin misiunea sa, conform actului de înființare, Institutul Limbii Române pune la dispoziția tuturor celor interesați de verificarea  nivelului de vorbire, cunoaștere și înțelegere, sesiuni de atestare.

Având funcţională rețeaua de lectorate, s-au semnat deja parteneriate instituţionale cu universităţi din străinătate, care găzduiesc lectorate de limba română, şi cu Institutul Cultural Român, unde echipa de evaluatori e formată din lectori români. În baza acestor parteneriate se organizează, cu regularitate, sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română la Universitatea din Alicante şi Universitatea din Granada, Spania, la Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia, Bulgaria şi la Institutul Cultural Român, Paris.

Anual, au loc examene de atestare şi în ţară, la sediul Institutului Limbii Române.