Sesiuni de atestare

Anunț important! Certificate de competență lingvistică – examene on-line

Perioada de înscriere: 10 -19 iunie 2020, până la ora 12.00

Perioada de examinare: 22-26 iunie 2020 (datele exacte vor fi comunicate ulterior, în funcție de numărul candidaților înscriși)

Comunicarea rezultatelor: 30 iunie 2020

 Eliberarea certificatelor: începând cu data de 1 iulie 2020

 • Candidații înscriși anterior pentru examinarea din 2 aprilie 2020, amânată din cauza pandemiei cu Covid-19, sunt rugați să confirme, prin e-mail, participarea la această sesiune.

! Vor avea prioritate la programarea pentru susținerea examenului persoanele care au nevoie de atestatul de competență lingvistică pentru înscrierea la facultate.

Înscrierea se va face prin transmiterea pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro a următoarelor documente:

 • Cerere completată: descarcă cerere
 • Dovada plății taxei (250 de lei, care se vor depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU)
 • Copie scanată a actului de identitate.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, aveți nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail cu o zi înainte de examen.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Fiecare probă scrisă se va desfășura cu ajutorul formularelor Google, iar, pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație, se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Atenție!

Neprezentarea la examen nu duce la returnarea taxei.

Certificatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială.

ATESTATE – ANUNŢ IMPORTANT!

ANUNŢ IMPORTANT!

Având în vedere măsurile luate de autorități în contextul epidemiei de Coronavirus,
Institutul Limbii Române amână  examenul de atestare din 2 aprilie până la o dată care va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția situaţiei.

Având în vedere măsurile luate de autorități în contextul epidemiei de Coronavirus,
Institutul Limbii Române suspendă înscrierile pentru examenele de atestate până la data de 31 martie.

Sesiunile de atestare de limbă română în anul 2020

Sesiunile de atestare de limbă română care se vor desfășura la sediul Institutului Limbii Române din București, în anul 2020, vor avea loc în zilele de 2 aprilie și 5 noiembrie. Înscrierile sunt deschise începând cu data de 13 ianuarie 2020. Pentru orice alte informații, vă rugăm să consultați metodologia afișată pe site și/sau să ne scrieți pe adresa: atestate@ilr.ro .

Informații utile

Sesiunile de atestare a cunoștințelor de limba română se desfășoară conform OMECT nr.3152/2008 și OMECT 5390/2008.

Probele de evaluare se organizează pe cele 6 niveluri de competență lingvistică definite de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi.

Teste de autoevaluare: deschide aici

Nota minimă pentru acordarea atestatului: 6

Sesiunile de atestare desfășurate la sediul Institutului Limbii Române

Înscriere:

  • Acte necesare: cerere de înscriere
  • dovada efectuării plății taxei (se va depune/trimite la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, direct sau prin e-mail/servicii de curierat)
  • Data limită: cu minimum 25 de zile calendaristice înaintea susținerii probelor.

 Taxa de înscriere: 250 de lei, care se vor depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

 Probele de evaluare:

 • Detaliile vor fi comunicate candidaților cu cel puțin 3 săptămâni înainte de testarea propriu-zisă.

 Comunicarea rezultatelor și eliberarea atestatelor

 • Rezultatele candidaților vor fi afișate pe site și le vor fi transmise acestora pe e-mail, odată cu informațiile referitoare la data și locul unde cei admiși pot intra în posesia atestatului de competență lingvistică.
 • Atestatele nu pot fi ridicate mai târziu de 2 ani de la data emiterii lor.

 Informații suplimentare:

 • Email: atestate@ilr.ro
 • Telefon: 021 3110631, 0749 216717 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare

! Sesiunile de atestare se vor organiza pentru un număr minim de 10 candidați.

Rezultatele sesiunii de atestate din 27 noiembrie 2019

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Rezultat
1. ACEVEDO BUENO JAVIER ADMIS
2. BUCHDAHL ELEANOR CECILIA ADMIS
3. CERGUTA CLAUDIA ADMIS
4. COSTIN EMILIAN ADMIS
5. DANET ALINA ADMIS
6. IVANOVA GABRIELA ADMIS
7. LYUBOMIR MARINOV ADMIS
8. PAOLI SARA ADMIS
9. PITTET LIONEL RESPINS
10. PITTON FILIPPO ADMIS
11. SPEGEL ARUN THOMAS RESPINS
12. SOSNIN VLADIMIR ADMIS

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 27.11.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.30- ora de începere a probei
B2
C1
C2

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 de minute. Candidații vor intra la susținerea probei în ordine alfabetică, pe niveluri de competență lingvistică.