Sesiuni de atestare

Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română -18 martie 2022 –

Planificarea probelor

09.30 – 10.15 – Comprehesiune  de lectură și competență gramaticală
10.30 – 11.30  – Elaborarea unui text pe o temă dată
12.00 – 18.00 – Proba orală

Nr. crt Cod candidat Nivel Planificare

proba oral[

1.       96 A2 12.00-12.30
2.       110 B1
3.       115 B1 12.30-13.00
4.       124 B1
5.       78 B1 13.00-13.30
6.       119 B1
7.       76 B2 13.30-14.00
8.       116 B2
9.       93 B2 14.00-14.30
10.    99 B2
11.    109 B2 14.30-15.00
12.    80 C1
13.    94 C1 15.00-15.30
14.    117 C1
15.    118 C2 15.30-16.00
16.    111 C2
17.    98 C2 16.00-16.30
18.    77 C2
19.    113 C2 16.30-17.00
20.    92 C2
21.    114 C2 17.00-17.30
22.    97 C2
23.    112 C2 17.30-18.00
24.    108 C2

Anunț important!! Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 16-18 martie 2022 va avea loc în data de 18 martie 2022.

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 16-18 martie 2022 va avea loc în data de 18 martie 2022.

Programările probelor scrise și orale vor fi comunicate participanților în cursul zilei de 15 martie 2022.

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail în cursul zilei de 17 martie 2022.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
 5. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Anunț! Sesiuni de atestare a competențelor de limbă română – examene on-line = martie și mai 2022 =

 

 • Perioadele de înscriere: 25 februarie – 14 martie 2022

                                                     19 aprilie – 9 mai 2022

 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă
 2. Date personale: descarcă
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Datele desfășurării: 16-18 martie 2022

                                              11-13 mai 2022

 • Orarul probelor (comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală) va fi publicat pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare și communicate prin e-mail candidaților.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.

Anunț important!! Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română.

Anunț important!!

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea noiembrie 2021 va avea loc în data de 23 noiembrie 2021, începând cu ora 10, astfel:

10.00 – 10.45 – Comprehesiune  de lectură și competență gramaticală

11.00 – 12.00  – Elaborarea unui text pe o temă dată

12.30 – 18.00  – Examinări orale, conform planificărilor transmise candidaților prin e-mail

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul online, aveți nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail în cursul zilei de azi, 22 noiembrie 2021.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Pentru probă scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea, în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 10 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvările subiectelor.
 5. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Vă rugăm să vă pregătiți începînd cu ora 9.50 (ora României) de începerea examinării și să așteptați acceptul pe platformă.

Atenție!

Orele programărilor sunt orele României! (GMT+2:00)

Neprezentarea la examen nu duce la returnarea taxei.

Certificatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Anunț! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română – examen on-line

• Perioada de înscriere: 29 octombrie – 19 noiembrie 2021
• Documente necesare înscrierii:
1. Cerere completată: descarcă cerere
ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat.
2. Declarație GDPR: descarcă
3. Date personale: descarcă
4. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).
ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.
5. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

• Data desfășurării: 23 – 25 noiembrie 2021
• Orarul probelor: comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală), precum și rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
• Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Rămâne va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:
Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul on-line, este nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, candidații vor primi datele de logare prin e-mail, cu o zi înaintea probei/probelor.
Institutul Limbii Române se exonerează de orice dificultăți tehnice specifice comunicării on-line, întâmpinate de către candidați pe parcursul procesului de atestare. Răspunderea pentru mijloacele și dotările tehnice proprii ale candidatilor le aparține în exclusivitate acestora.
Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.
Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.

Anunț! Sesiune de atestare a competențelor de limbă română – examen on-line

 

 • Perioada de înscriere: 29 octombrie – 19 noiembrie 2021
 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă
 2. Date personale: descarcă
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Data desfășurării: 23 – 25 noiembrie 2021
 • Orarul probelor: comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală), precum și rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Rămâne va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

Candidații trebuie să aibă un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul on-line, este nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.

Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, candidații vor primi datele de logare prin e-mail, cu o zi înaintea probei/probelor.

Institutul Limbii Române se exonerează de orice dificultăți tehnice specifice comunicării on-line, întâmpinate de către candidați pe parcursul procesului de atestare. Răspunderea pentru mijloacele și dotările tehnice proprii ale candidatilor le aparține în exclusivitate acestora.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.

 

ORARUL PROBELOR PENTRU EXAMENUL DE ATESTARE DIN 25 -26.11.2020

NOTĂ! Dat fiind numărul mare de candidați înscriși, proba orală a fost repartizată în două zile, 25 și 26 noiembrie, conform orarului de mai jos.
*Orele afișate sunt conform fusului orar al României.

 MIERCURI, 25 NOIEMBRIE

 B1, B2, C1, C2
…………………………………………………………
9.00-9.45 – Comprehensiune de lectură și competență gramaticală
10.00-11.00 – Elaborarea unui text pe o temă dată
………………………………………………………………

PROBA ORALĂ (ORDINEA INTRĂRII ÎN PROBĂ)
C1
………………………………………

11.15-11.45
Yi xin Jiang
Tong Wu

 11.45-12.30
Adriana Cucinschii
Dariusz Feler
Tabacariu Georgiana Larisa

………………………………….
C2
…………………………………….

12.30-13.15
Gamberea Viorela
Daniela Matei
Tina Geanina Hrisanti

………………………………………………………
B1
……………………………………………………….

13.15-13.45
Fabio Silva
Marco Andrilli

 14.15-14.45
Anton Mikhalchuk
Abutnăriței  Bianca

 14.45-15.15
Buciu Florentina Stefania
Razvan Andrei Onica

………………………………………………
B2
………………

15.30-16.00
Istvan Ordog
Mazouzi Ouafa

16.00-16.30
Adam Kleist
Maris Bettina-Lorena

16.30- 17.00
Fatima Alzawi
Iacob Naomi Natalia

 17.00-17.30
Aikaterini Douki
Macovei Eugenia Adina

17.30 -18.00
Mocanu Ștefania Maria
Ana Maria Epure

JOI, 26 NOIEMBRIE

 10.00 – 10.30
Evmorfia Tsoulos
Sara Jessica Smocot

10.30-11.00
Alexandra Botiz
Belciug Denisa Maria

11.30-12.00
Cuciureanu Alexandru Savian Constantin
Bîrlădeanu Ionela Andreea

12.00-12.30
Vasilciuc Emanuel Adrian
Stanciu Laura Madalina

12.30 -13.00
Țîna Flavius
Gorjan Teodora Maia

12.30-13.10
Herman Alexandra
Secan Andrei

Notă! Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ jumătate de oră înaintea intervalului programat.

Anunț important! Certificate de competență lingvistică – examen on-line

Data examinării: 25 noiembrie 2020

Perioada de înscriere: 30 octombrie-20 noiembrie 2020, ora 12.00

Comunicarea rezultatelor:  3 decembrie 2020

 Eliberarea certificatelor: începând cu data de 4 decembrie 2020

Număr minim de candidați înscriși pentru o sesiune de atestare : 10

Înscrierea se va face prin transmiterea pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro a următoarelor documente:

 • Cerere completată: descarcă cerere
 • Declarație GDPR: descarcă
 • Date personale: descarcă
 • Dovada plății taxei (250 de lei, care se vor depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU)
 • Copie scanată a actului de identitate.

Cerințe și proceduri aferente examinării on-line:

 1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată. Totodată, pentru a putea utiliza diacriticele românești, obligatorii pentru examenul online, aveți nevoie de instalarea unei tastaturi pentru limba română.
 2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, veți primi datele de logare prin e-mail cu o zi înainte de examen.
 3. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
 4. Fiecare probă scrisă se va desfășura cu ajutorul formularelor Google, iar, pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație, se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
 5. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.

Atenție!

Neprezentarea la examen nu duce la returnarea taxei.

Certificatele vor fi eliberate la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială.