Sesiuni de atestare

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 27.11.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.30- ora de începere a probei
B2
C1
C2

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 de minute. Candidații vor intra la susținerea probei în ordine alfabetică, pe niveluri de competență lingvistică.

 

Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 26.06.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.00-12.30
B2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.15- 11.55
C1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 12.30- 13.00
C2 9.00- 9.45 10.00- 11.00 13.00- 13.30

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 min. Ora intrării în susținerea probei este estimativă.

Atestarea cunoștințelor de limba română

Sesiunile de atestare a cunoștințelor de limba română se desfășoară conform OMECT nr.3152/2008 și OMECT 5390/2008.

Probele de evaluare se organizează pe cele 6 niveluri de competență lingvistică definite de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi

Teste de autoevaluare: deschide aici

Nota minimă pentru acordarea atestatului: 6

Sesiunile de atestare desfășurate la sediul Institutului Limbii Române

Înscriere:

  • Acte necesare: cerere de înscriere
  • dovada efectuării plății taxei (se va depune/trimite la Institutul Limbii Române, str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, direct sau prin e-mail/servicii de curierat)
  • Data limită: cu minimum 25 de zile calendaristice înaintea susținerii probelor.

 Taxa de înscriere: 250 de lei, care se vor depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

 Probele de evaluare:

 • Detaliile vor fi comunicate candidaților cu cel puțin 3 săptămâni înainte de testarea propriu-zisă.

 Comunicarea rezultatelor și eliberarea atestatelor

 • Rezultatele candidaților vor fi afișate pe site și le vor fi transmise acestora pe e-mail, odată cu informațiile referitoare la data și locul unde cei admiși pot intra în posesia atestatului de competență lingvistică.
 • Atestatele nu pot fi ridicate mai târziu de 2 ani de la data emiterii lor.
 • Corectarea datelor personale înscrise în atestat pot fi efectuate în cel mult 6 luni de la data ridicării lor.

 Informații suplimentare:

 • Email: atestate@ilr.ro
 • Telefon: 021 3110631, 0749 216717 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare

! Sesiunile de atestare se vor organiza pentru un număr minim de 10 candidați.

!! La cerere, pot fi organizate și alte sesiuni de atestare, cu condiția înscrierii a cel puțin 10 candidați.

Pentru sesiunile de atestare desfășurate la Universitatea din Alicante, Universitatea din Granada și Universitatea din Sevilla, vă rugăm să urmăriți pe site-urile celor 3 universități actualizarea informațiilor.