Programări candidați sesiunea atestare martie 2023

Anunț important!!

 

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea 27-31 martie 2023 va avea loc în datele de 30 și 31 martie 2023, începând cu ora 9.30 (ora României,  GMT+2:00)!

Programările probelor scrise și orale le găsiți aici

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării on-line:

  1. Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația audio-video Zoom instalată.
  2. Pentru conectarea la examen pe aplicația Zoom, utilizați coordonatele care se vor transmite pe e-mail în ziua anterioară examinării.
  1. Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
  2. Candidații se vor asigura, înaintea începerii probelor, că setările aplicației Zoom și ale calculatorului permit trimiterea și primirea de documente în căsuța de “chat”.
  3. Pe durata probelor scrise este interzisă utilizarea căștilor.
  4. Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.
  5. Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe hârtie, cu scris de mână, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va aștepta confirmarea primirii de către comisie a e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
  6. Netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.
  7. Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului orar în care sunt programați.

 

ATENȚIE!

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și    pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.