2016 – Acord cadru de prestări servicii de transport aerian intern și internațional ocazional

În temeiul Ordonanței dc nr. 34/2006 privind atribuirca contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune dc lucrări publice și a contractelor dc concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru, descarcă aici