Anunt achizitie publica “ Furnizare  produse de curatenie”

Institutul Limbii Romane, in calitate de autoritate  contractanta, organizeaza  achizitia publica, “ Furnizare  produse de curatenie”
1. Obiectul achizitiei: Consta in furnizarea de produse de curatenie, Institutul Limbii Romane, conform anexei.

Valoarea estimată a achiziției: 972,00 lei fără TVA

2.Procedura  aplicata pentru  atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa.

Ofertantii  interesati de procedura de achizitie isi vor prezenta oferta la adresa de e-mail achizitii@ilr.ro, si vor posta oferta pe site-ul: https://www.e-licitatie.ro la rubrica  Proceduri de atribuire – Cumparari directe – Catalog de produse /servicii/lucrari.

3.Sursa de finantare a contractului de furnizare: Bugetul  local.

4.Limba de redactare a ofertei:  romana.

5.Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 22.11.2019 – ora 12.00;

6.Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

7.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut .

Toti cei interesati isi vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC  SEAP, cu denumirea:

“PRODUSE  DE  CURATENIE ” CPV- 39831240-0.

ANEXA PRODUSE CURATENIE