ANUNȚ IMPORTANT! Calendar L.C.C.R pentru anul școlar 2023 – 2024. Evaluare și repartizare pe baza continuității

Activitatea Data / perioada Documente necesare Observații
Transmiterea dosarelor pentru evaluarea anuală

(electronic și prin poștă)

9 iunie 2023

(dată limită de transmitere / data poștei)

Fișa de (auto)evaluare descarca

Rapoarte lunare de activitate*

Portofoliu

 

*Nu se retrimit, ci vor fi preluate din documentele trimise pe durata anului școlar

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Transmiterea dosarelor pentru repartizarea prin continuitate

(electronic și prin poștă)

9 iunie 2023

(dată limită de transmitere / data poștei)

Curriculum Vitae descarca

Certificat medical

Cazier judiciar

Cartea de rezidență/Permis de ședere (copie)

Certificat de competență lingvistică (min. B1)

e-mail: office@ilr.ro

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, CP 012271

Comunicarea rezultatelor evaluării 22 iunie 2023   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Depunerea contestațiilor la evaluare 23 iunie 2023

(până la ora 14.30)

  Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 26 iunie 2023   Electronic, pe adresele de e-mail ale colaboratorilor
Afișarea ofertei educaționale 26 iunie 2023   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru școlile din anul școlar precedent (C1) 27-28 iunie 2023 Descarca Cerere (C1)

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 4 iulie 2023   www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unități școlare noi (C2) 5 iulie 2023 Descarca Cerere (C2)

 

Electronic, pe adresele de corespondență L.C.C.R.
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2 6 iulie 2023   www.ilr.ro
Afișarea repartizării finale a colaboratorilor pe baza continuității 7 iulie 2023   www.ilr.ro