ANUNȚ IMPORTANT! Examen de atestare a competențelor lingvistice de limbă română -12/13 mai 2022 –

Examenul de atestare a competențelor lingvistice de limbă română a candidaților înscriși în sesiunea mai 2022 va avea loc în datele de 12 și 13 mai 2022, începând cu ora 9.00, după următorul program, valabil în ambele zile:

09.00 – 09.45 – Proba de comprehesiune de lectură și competență gramaticală

10.00 – 11.00 – Proba de elaborare a unui text pe o temă dată

11.30 – 19.30 – Proba orală, conform programărilor.

Candidații se regăsesc în planificare după codul de candidat transmis fiecăruia, iar coordonatele accesului pe platformă vor parveni candidaților prin e-mail.Atenție!!!

Ora de începere a probelor este ora României! (GMT+2:00)

Orele de intrare în proba orală sunt orientative. Candidaților li se recomandă să își aștepte intrarea pe platformă cu aproximativ 15 minute înaintea intervalului programat.

Readucem în atenția dumneavoastră cerințele și procedurile aferente examinării:

Trebuie să aveți un computer dotat cu camera web și microfon, boxe/căști, o conexiune bună la internet și aplicația Zoom instalată.
Camera și microfonul vor rămâne deschise pe perioada întregului examen.
Pentru proba scrisă, candidații vor completa răspunsurile pe foi de hârtie, iar rezolvarea în acest mod a subiectelor va fi transmisă (poză sau scan) pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro, în termen de maximum 5 minute de la încheierea probelor scrise. Fiecare candidat va primi confirmarea transmiterii e-mailului cu rezolvarea subiectelor.
Pentru probele de înțelegere a discursului oral și conversație se vor folosi camera, microfonul, boxele/căștile.

Responsabilitatea conexiunii la internet, atât pentru participarea la probe, cât și pentru transmiterea la timp a documentelor de examen solicitate revine exclusiv candidaților!

Intrarea pe platformă la examen cu întârziere, eventualele întreruperi ale prezenței la probe și/sau netrimiterea rezultatelor în timpul alocat fiecărei probe atrag/atrage cu sine anularea examenului și pierderea probelor.