ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN BELGIA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN BELGIA

PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 8 ȘI 9 SEPTEMBRIE 2017 SE SUSȚIN LA ORA 9.30, LA SEDIUL AMBASADEI ROMÂNIEI LA BRUXELLES DIN RUE GABRIELLE  nr.105, 1180 BRUXELLES
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.
SEDINȚA TEHNICĂ VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE A.C., ORA 10.30, LA SEDIUL AMBASADEI