ANUNȚ – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN SPANIA

ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DIN SPANIA

PROBELE DE CONCURS DIN ZILELE DE 4 ȘI 5 SEPTEMBRIE 2017 SE SUSȚIN LA ORA 9.00, LA SEDIUL AMBASADEI ROMÂNIEI LA MADRID DIN AVENIDA DE ALFONSO XIII nr. 157, MADRID 28016 .
EVENTUALELE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ SE DEPUN, ÎN TERMENUL LEGAL, LA SEDIUL AMBASADEI.
SEDINȚA TEHNICĂ VA AVEA LOC MIERCURI, 6 SEPTEMBRIE A.C., ORA 9.00, LA SEDIUL AMBASADEI