Anunț! Sesiuni de atestare a competențelor de limbă română – examene on-line = martie și mai 2022 =

 

 • Perioadele de înscriere: 25 februarie – 14 martie 2022

                                                     19 aprilie – 9 mai 2022

 • Documente necesare înscrierii:
 1. Cerere completată: descarcă cerere

ATENȚIE! Vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare nivelului de cunoaștere a limbii române pentru care solicitați atestare. Nivelurile sunt conforme cu Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi al Coniliului Europei. Atragem atenția că examinarea se va desfășura exclusiv pentru nivelul solicitat. 

 1. Declarație GDPR: descarcă
 2. Date personale: descarcă
 3. Dovada plății taxei (250 RON, care se va depune în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenția Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU, beneficiar Institututul Limbii Române, CUI 11961471).

ATENȚIE! Neprezentarea la examen nu permite returnarea taxei.

 1. Copie scanată a actului de identitate.

Documentele se vor transmite pe adresa de e-mail atestate@ilr.ro.

 • Datele desfășurării: 16-18 martie 2022

                                              11-13 mai 2022

 • Orarul probelor (comprehensiune de lectură și competență gramaticală, elaborarea unui text pe o temă dată și înțelegere și exprimare orală) va fi publicat pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare.
 • Rezultatele examinării vor fi publicate pe site, secțiunea atestate/sesiuni atestare și communicate prin e-mail candidaților.
 • Eliberarea certificatelor se va face la sediul Institutului Limbii Române, direct candidaților admiși sau persoanelor împuternicite de aceștia prin procură notarială specială. Institutul Limbii Române va transmite, la cerere, certificatele în format electronic, la adresele electronice ale candidaților admiși.

Înscrierea la sesiunea de examinare a competențelor de limbă română constituie acordul privind condițiile de participare, inclusiv înregistrarea, prelucrarea și arhivarea probelor și a datelor transmise folosind platformele informatice sau orice alte mijloace de comunicare.

Pentru orice informații suplimentare privind procesul de atestare a competețelor de limbă română, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail atestate@ilr.ro sau numărul de telefon: +40 749 216 717.