Calendarul concursului de selecție și repartizare a personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2019-2020

Selecția și repartizarea personalului care solicită continuitate

(care a predat în anul școlar precedent)

Belgia, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Observații
Depunerea dosarelor 27-31.05.2019

(data limită de depunere/data poștei este 31.05.2019)

Institutul Limbii Române, București, Str. Caransebeș, nr. 1, sector 1, 012271
Afișarea rezultatelor evaluării 18.06.2019 www.ilr.ro
Depunerea contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor 19.06.2019, ora 1400 Se depun electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 19.06.2019, ora 1630 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare în care au predat în anul școlar precedent (C1) 01-02.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C1 03.07.2019 Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Trimiterea cererilor de repartizare pentru unitățile școlare noi (C2) 04.07.2019 Cererile se trimit electronic, pe adresele de corespondență cu ILR
Repartizarea și afișarea rezultatelor repartizării conform C2  

05.07.2019

 

Repartizarea se face electronic, conform procedurii anexate iar rezultatele repartizării se afișează pe www.ilr.ro
Schimburi de școli între persoanele declarate admise 08.07.2019 Conform procedurii
Depunerea contestațiilor 08.07.2019 Pe adresele de corespondență cu ILR
Afișarea rezultatelor contestațiilor 09.07.2019 www.ilr.ro
Afișarea rezultatelor finale 09.07.2019 www.ilr.ro

 

   Selecția și repartizarea altor persoane în vederea ocupării grupelor rămase vacante  –Belgia, Italia,  Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Loc de desfășurare
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare rămase libere după repartizarea prin continuitate 09.07.2019 www.ilr.ro
Depunerea dosarelor de concurs 09 – 12.07.2019 Dosarele se depun personal sau se trimit prin poștă la Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr.1, sector 1, cod poștal 012271.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 23.07.2019 www.ilr.ro
Depunere contestații 24.07.2019 Contestațiile se depun în scris, pe mail-ul office@ilr.ro sau prin fax, la nr. 0213110632.
Comunicarea rezultatelor în urma contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 25.07.2019 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților declarați admiși în urma evaluării dosarelor Conform calendarului care va fi afișat ulterior, pentru fiecare țară în parte www.ilr.ro