Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Aix-Marseille- Republica Franceză și din Universitatea de Studii Străine din Beijing- Republica Populară Chineză

Nr. crt. Prenumele și numele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Apachiței Petru DA DA DA
2. Bârlea Roxana Magdalena DA DA DA
3. Blazsani-Batto Iosefina DA DA DA
4. Faur Florica DA DA DA
5. Spiță Doina DA DA DA
6. Teletin Andreea DA DA DA
7. Varga Cristina DA DA DA