Candidaturile depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea Mohammed V din Rabat- Regatul Maroc, Universitatea El Manar din Tunis- Republica Tunisiană, Universitatea “Sf. Kiril și Metodiu” din Skopje- Republica Macedonia și din Universitatea din Udine- Republica Italiană

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Dimitriu Carmen DA DA DA
2. Ghica Oana Nicoleta DA DA DA
3. Ștefan Gencărău DA DA DA
4. Levonian Raluca-Mihaela DA DA DA
5. Mladin Constantin-Ioan DA DA DA
6. Pînzariu Cătălina Iuliana DA DA DA
7. Popescu Ioana Reveca DA NU NU
8. Tolomeiu Vădan Violeta-Iuliana DA NU NU