Anunțuri (despre noi)

Institutul Limbii Române anunţă organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română în perioada 28-29 august 2017.

Institutul Limbii Române anunţă organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română în perioada 28-29 august 2017.
Examenul se adresează tuturor cetăţenilor străini adulţi care doresc să obţină un certificat care atestă gradul de cunoaştere a limbii române. Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică definite de cadrul Comun european de referinţă pentru limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.
Pentru autoevaluare, candidaţii pot accesa testele postate la adresa http://www.ilr.ro/exemple-de-teste-pentru-autoevaluare/ pe site-ul Institutului Limbii Române.
Certificatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaţilor care obţin minim nota 6.
Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună personal, prin poştă, prin fax sau prin email o cerere tip (Anexa nr.1) şi dovada achitării taxei de examen.
Taxa de examen este de 250 lei şi se plăteşte în contul RO94 RZBR 0000 0600 1830 4153, Banca: RAIFFEISEN BANK, Agenţia Chibrit, Bucureşti, România, SWIFT: RZBRROBU

Datele necesare efectuării plăţii și transmiterii dovezii de plată:

Adresa:
Institutul Limbii Române
Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1
Bucureşti 012271
Cod fiscal 11961471
Fax: 021 3110632
Email: atestate@ilr.ro

Perioada de înscriere: 01.08.2017 – 21.08.2017

Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi programarea probelor vor fi afişate pe site şi comunicate în timp util candidaţilor.
Informaţii suplimentare despre examinare pot fi obţinute la numerele de telefon 021 3110631, 0723 305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoana de contact: Marcela Mateescu

Anexa nr.1: Cerere de înscriere, descarcă aici

Proiectul LCCR 2017-2018, oferta școlară și calendarul concursului de selecție și repartizarea personalului care va preda cursul LCCR – Belgia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia și Spania

Proiectul LCCR – Oferta școlară pentru anul școlar 2017-2018

Ofertă școlară Belgia

Oferta Irlanda

Ofertă școlară Italia

Ofertă școlară Marea Britanie

Ofertă școlară Portugalia

Ofertă școlară Spania

Calendarul concursului de selecție și repartizarea personalului care va preda cursul LCCR în anul școlar 2017-2018

Calendar Belgia

Calendar Irlanda

Calendar Italia

Calendar Marea Britanie

Calendar Portugalia

Calendar Spania

Procedura privind repartizarea prin continuitate a personaluli LCCR în anul școlar 2017 – 2018

 

 

Notă

În situația în care, în urma repartizării prin continuitate (pct.1 din Calendar) se ocupă toate școlile/grupele propuse, cea de-a doua etapă (pct.2 din Calendar) nu se mai organizează.

Cu profund regret, Institutul Limbii Române….

Cu profund regret, Institutul Limbii Române aduce la cunoștință comunității profesionale vestea trecerii la cele veșnice a doamnei Ioana Sarca, cea care a fost lector de limba română în Republica Federală Germania la Universitatea din Leipzig și la Universitatea “Johannes Gutenberg” din Mainz.

Fie ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace …

Proces verbal pentru postul de expert I, contabil

Proces verbal

Încheiat azi 18.11.2016 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de expert I – contabil, perioadă nedeterminată.

Având în vedere rezultatele concursului (proba scrisă şi proba de interviu), comisia de examen constituită prin Decizia nr. 51 din 11.10.2016, a hotărât ca domnul Stegărescu Daniel să fie declarat ADMIS.

Rezultate proba scrisa, concurs expert I

Proces verbal

  Încheiat azi 15.11.2016 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de expert I, perioadă nedeterminată.

Nume candidat Prezent / Absent
Stegarescu Daniel Prezent
Bebereche Elena Cerasela Prezent

Având în vedere rezultatele concursului, comisia de examen constituită prin Decizia nr. 51 din 11.10.2016, a hotărât  ca:

Nume candidat Nota proba scrisa Admis Respins
Stegarescu Daniel 9.00 puncte admis  
Bebereche Elena Cerasela 2.50 puncte   respins

Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu conform anunțului.