Concurs/ Anunțuri

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR DE CONCURS

Nr. curtent. Nr. înregistrare dosar Postul vizat Țara Numele si prenumele Punctajul Observații
1 1658/2019 Lector de limba română la Universitatea Carolina din Praga Chehia Hent Nicolae Adrian 48,33  
2 1659/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația Henț Nicolae Adrian 48  
3 1668/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația Filip Mirela Corina 35,50
4 1688/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația  

Ambrus Elena

Dosar incomplet
5 1690/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația Popescu Ioana Reveca Dosar incomplet
6 1691/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația Bliorț Antonina 47,16  
7 1695/2019 Lector de limba română la Universitatea din Zagreb Croația Cojocaru Valentina 55,66  

Institutul Limbii Române scoate la concurs 2 posturi de lector de limba română la: 1.Universitatea Carolină din Praga, Cehia. 2.Universitatea din Zagreb, Croația.

Institutul Limbii Române scoate la concurs 2 posturi de lector de limba română la:

  1. Universitatea Carolină din Praga, Cehia, poziția 8 din Statul de funcții
  2. Universitatea din Zagreb, Croația, poziția 10 din Statul de funcții

Perioada: determinată, de 12 luni de la data începerii activității la post în anul universitar 2019/2020, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni. (descarcă anunț)

 

Termenele de predare a documentelor pentru evaluarea anuală/ evaluarea la final de mandat a lectorilor de limba română:

– 10.06.2019- expedierea variantei electronice a dosarelor

– 14.06.2019- expedierea documentelor originale care compun dosarele (data poștei)

Termenele de mai sus sunt valabile și pentru predarea raportului de sfârșit de mandat.

Dosarul de evaluare anuală trebuie să conțină:

  • Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii – descarcă aici
  • Fişa de evaluare de către studenţi – descarcă aici
  • Un raport scris privind activităţile desfăşurate pe parcursul respectivului an universitar
  • Fişa de autoevaluare anuală – descarcă aici

Rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru posturile de lector de limba română din Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania și din Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei

Nr. crt. Universitatea pentru care aplică Numele și prenumele candidatului Punctajul obţinut Rezultatul evaluării
1. Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania Loredana-Nicoleta Ilie Candidata nu îndeplinește cerințele specifice.
2. Diana-Viorela Burlacu Candidata nu îndeplinește cerințele specifice.
3. Universitatea Autonomă din Barcelona, Regatul Spaniei Maria-Ioana Alexandrescu 65,67 puncte Admis

 

Candidata declarată admisă se va prezența la proba de interviu, care va avea loc în data de 07.01.2019, ora 09.00, la sediul Institutului Limbii Române din București, str. Caransebeș, nr.1, et.7.