Concurs consilier IA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  22.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de

Consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat în data de 21.05.2018 ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier IA.

Conform H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 28, alin. 2, punctul 3- “ Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

  1. a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
  2. b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.”, comisia de concurs a hotărât următoarele:

 

Nr.crt. Nume și prenume candidat Puncte Admis/ Respins
1 Avram Gabriel Doru 28 puncte Respins
2 Dumitrescu Mihai 98 puncte Admis
3 Raileanu Mihaela         – Absent
4 Puscarciuc Ioana Crisitna 32 puncte Respins
5 Rosca Daniela Nicoleta 73 puncte Admis
6 Sandu Mariana 55 puncte Admis

Candidații cu nota de peste 50 de puncte sunt declarați admiși pentru proba de interviu