Concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română la universități din străinătate – decembrie 2021 –

AVIZ
de îndeplinirea cerințelor  generale și specifice ale posturilor, precum și de respectare a prevederilor art.9, alin.2 din O.M.E.N. 5076/2014 , descarcă document