Conferința Internațională online PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR EUROPEAN: 27-29 august 2020

PROGRAM PRELIMINAR

Sesiunea de comunicări științifice1

27 august 2020

__________________________________________________________________________

Secțiuni:

  • limba română
  • literatura română
  • didactica și metodica predării limbii și literaturii române

___________________________________________________________________________

Formare profesională:

PREDAREA ONLINE: PLATFORME, METODE, ACTIVITĂȚI

28 august 2020

Modulul de formare are 8 ore:

  • 10.00-14.00 – formare
  • 15.00-17.00 – exemple de bune practici2
  • 17.30-19.30 – discuții

___________________________________________________________________________

Dezbateri: METODOLOGIE ȘI MANUALE

29 august 2020

___________________________________________________________________________

10.00-12.00 – METODOLOGIA privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ europene – proiect de modificare3

12.00-14.00 – Elaborarea manualelor L.C.C.R.: conținuturi și calendar – masă rotundă4

___________________________________

(1) Formular de înscriere

Termen de transmitere: 10 august 2020

(2) Formular de înscriere

Termen de transmitere: 10 august 2020