Conferință Paris – Franța

Seminarul internațional Perspective și practici inovante în predarea limbii, literaturii și civilizației românești în universitățile din străinătate

Prima întâlnire internaţională a lectorilor de limbă şi civilizaţie românească s-a născut din nevoia unei reflecţii colective pe subiecte legate de îmbogățirea și ameliorarea expertizei profesionale pe baza unui schimb constructiv de idei și prezentare de bune practici, cu prioritate a celor inovante. Întâlnirea a îmbrăcat forma seminarului intitulat Perspective și practici inovante în predarea limbii, literaturii și civilizației românești în universitățile din străinătate şi a avut loc la Paris, în 18-19 mai 2012, organizată fiind din iniţiativa lectoratului din cadrul Universității Sorbonne Paris IV – UFR d’Italien et de Roumain, în parteneriat cu Institutul Limbii Române şi desfăşurată cu sprijinul Ambasadei României şi a Institutului Cultural Român din Paris.  

Evenimentul a fost onorat de participarea Excelenţei Sale Domnul Bogdan Mazuru, Ambasador al României în Republica franceză. Au mai participat dna. prof. Frédérique Dubard de Gaillarbois, reprezentantă a Universității Paris-Sorbonne, dna Corina Chertes, director al Institutului Limbii Române, dna Katia Dănilă, director al Institutului Cultural Român, Paris şi dna. Paraschiva Dobre, director al Direcției Relații Internaționale din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Seminarul a dezvoltat două axe tematice. Prima a fost consacrată problematicii de Învăţământ-cercetare şi s-a declinat într-o diversitate de manifestări: conferințe susținute de Acad. Marius Sala, vice-președinte al Academiei Române și prof. univ. dr. Lucian Boia, de la Universitatea din București, magistral prezentat de reputatul istoric Catherine Durandin, profesor la INALCO Paris; comunicări cu conținut didactico-științific susținute de lectorii de română; vizită la atelierul lui Constantin Brâncuși, propusă de Doina Lemny, muzeograf la Muzeul Național de Artă Modernă, secția Colecții moderne a Centrului Georges Pompidou.

A doua axă tematică s-a intitulat Politici și strategii şi s-a concretizat într-o reuniune de lucru a lectorilor. Problematica ce a dominat dezbaterea a fost cea legată de politicile lingvistice și culturale ale României în context european și strategiile de dezvoltare din perspectiva misiunii, statutului și funcționării lectoratelor de limbă, literatură și civilizație românească din străinătate.

Seminarul a fost găzduit în spaţiile Palatului Béhague, precum și la sediul Ambasadei României la Paris, la Institutul Cultural Român şi în spații ale Universităţii Paris-Sorbonne.

Evenimentul s-a încheiat cu un Concert de muzică clasică organizat de Mitropolia Ortodoxa română a Europei Occidentale și Meridionale, în cadrul ediției a II-a a Festivalului “Din dragoste pentru frumos“.  Participanţii s-au putut de asemena bucura de contextul „Nopții muzeelor”, ediția a opta, manifestare inițiată de Ministerul Culturii din Franța, sub patronajul Consiliului Europei, al UNESCO și al Consiliului Internațional al Muzeelor.

Conf.Dr. Doina Spiță

Universitatea “Al.I.Cuza » Iaşi

Lector la Universitatea Paris-Sorbonne

Mandat 2008-2014