Contract prestări servicii cazare

În urma organizării procedurii interne de selecție de oferte servicii de cazare, achiziția de servicii încadrându-se în Anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, având ca temei legal art. 16 alin. (1) din același act normativ, a intervenit prezentul contract, descarcă.