Dosare concurs post consilier I

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Dosar depus în termen DA/NU Dosar complet DA/NU Candidat eligibil DA/NU
1. Fâșie Gabriela DA DA DA

Rezultate evaluare dosare concurs consilier I:

Candidat Fașie Gabriela – dosar complet, candidat admis pentru proba scrisă.

Întocmit:
Lorenț Teodor, consilier I.
25.04.2018

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  30.04.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de Consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.2018 a fost organizat în data de 30.04.2018 ora 09.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier I – financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la proba scrisă, comisia de examinare constituită conform Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotarât:

Doamna Fașie Gabriela este declarată admisă la proba scrisă.

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  04.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de Consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.2018 a fost organizat în data de 04.05.2018 ora 09.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier I – financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la proba de interviu, comisia de examinare constituită conform Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotarât:

Doamna Fașie Gabriela este declarată admisă la proba de interviu.

 

PROCES-VERBAL

Încheiat azi 09.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de consilier I

În conformitate cu Decizia nr. 17 din 27.03.0218 a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de consilier I -financiar contabil.

În urma validării rezultatelor la evaluarea dosarelor, proba scrisă și interviu, comisia de examinare constituită confirorm Deciziei nr. 17 din 27.03.2018, a hotărât:

Canditata Fășie Gabriela este declarată admisă pentru ocuparea postului de consilier I-financiar contabil, la Institutul Limbii Române.