Camelia-Sanda Dragomir

  • Lector de limba română la Universitatea L’Orientale din Napoli, Republica Italiană
  • Conf. univ. dr. la Universitatea „Ovidius” din Constanţa