Florica Faur

  • Lector de limba română la Universitatea El Manar din Tunis, Republica Tunisiană
  • Conf. univ. la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad