Graficul de desfășurare a sesiunii de atestare a cunoștințelor de limba română organizate la sediul Institutului Limbii Române în data de 27.11.2019

Nivel de competență lingvistică Interval orar
Proba de comprehensiune de lectură și competență gramaticală Proba de elaborare a unui text pe o temă dată Proba de înțelegere și exprimare orală*)
B1 9.00- 9.45 10.00- 11.00 11.30- ora de începere a probei
B2
C1
C2

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora 08.45 la sediul Institutului Limbii Române din str. Caransebeș, nr.1, et.7, sect.1, București, cu actul de identitate și cererea de înscriere în original.

*) Durata probei/ candidat, conform metodologiei, este de 30 de minute. Candidații vor intra la susținerea probei în ordine alfabetică, pe niveluri de competență lingvistică.