ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL LCCR, DIN ITALIA

Probele de concurs din zilele de 18 și 19 septembrie 2018 se vor desfășura la sediul Ambasadei României la Roma, via Nicolo Tartaglia 36, la ora 9.00.

Eventualele contestații la proba scrisă se depun în termenul legal, la sediul Ambasadei României la Roma.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta la proba de interviu cu un proiect didactic, conform art.19, alin 1, lit.b) din Metodologia proiectului LCCR, aprobată prin OMEN nr.3823/2013.

Candidații declarați admiși în urma concursului se vor prezenta la ședința tehnică care va avea loc joi, 20 septembrie a.c., ora 9.30 la Accademia di Romania, Piazza Jose de San Martin 1 – 00197, Roma.