ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL LCCR DIN MAREA BRITANIE SESIUNEA A 2-A

Probele de concurs din zilele de 9 și 10 noiembrie 2018 se vor desfășura la sediul Institutului Cultural Român din Londra, 1 Belgrave Square SW1X 8PH.

Eventualele contestații la proba scrisă se depun în termenul legal, la sediul ICR Londra.

Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta la proba de interviu cu un proiect didactic, conform art.19, alin 1, lit.b) din Metodologia proiectului LCCR, aprobată prin OMEN nr.3823/2013.