Institutul Limbii Române
anunţă
organizarea unei noi sesiuni de atestare a cunoştinţelor de limba română,
în perioada
29 – 31 august 2016.

Examenul se adresează cetăţenilor străini adulţi, interesați să obţină un certificat care să confirme cunoaşterea limbii române.
Probele de evaluare sunt elaborate pentru fiecare din cele 6 niveluri de competenţă lingvistică, definite de cadrul Comun european de referinţă pentru limbi: A1, A2, B1, B2, C1 şi C2.
Pentru autoevaluare, puteți accesa testele postate pe site-ul Institutului Limbii Române.
Certificatele de competenţă lingvistică se eliberează tuturor candidaţilor care obţin minim nota 6 (șase).

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să depună:

  • personal sau prin poştă, pe adresa: Institutul Limbii Române; str. Caransebeş; nr.1; et.7; sect. 1; Bucureşti – 012271;
  • prin fax, la numărul 021 311 0632;
    sau
  • email: atestate@ilr.ro,

o cerere tip, pe care o puteți descărca de aici,  şi dovada achitării taxei de examen.

Taxa de examen este de 250 lei şi se plăteşte în contul:

RO94RZBR0000060018304153

SWIFT: RZBRROBU

RAIFFEISEN BANK

Agenţia Chibrit, Bucureşti – România

Date suplimentare pentru efectuarea plăţii:

Adresa:  Institutul Limbii Române
Str. Caransebeş nr.1 et.7 sect.1
Bucureşti,
Cod poștal 012271

Cod fiscal 11961471

Perioada de înscriere: 01.08.2016 – 20.08.2016
Detaliile legate de sediul în care va avea loc examinarea şi programarea probelor vor fi afişate pe site şi comunicate în timp util candidaţilor.

Informaţii suplimentare legate de examinare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0213110631 sau 0723305585 în intervalul orar 10.00-12.00, în zilele lucrătoare.

Persoană de contact: Marcela Mateescu