Institutul Limbii Române organizează concurs pentru ocuparea unui post de consilier IA, normă întregă, post vacant, funcție de execuție contractuală, pe durată nedeterminată.

Proces-Verbal

Încheiat azi 29.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat concurs, în data de 25.05.2018, proba interviu, pentru ocuparea postului de consilier IA.

În urma validării rezultatelor, comisia de concurs a hotărât:

Mihai Dumitescu – prezent – admis.

Roșca Mariana – prezentă – respins.

Sandu Mariana – absentă – respins.

Candidatul Mihai Dumitrescu este declarat admis pentru postul de consilier IA, perioadă nedeterminată, la Institutul Limbii Române.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: (…)

16.05.2018

Rezultate evaluare dosare post consilier IA, Institutul Limbii Române

Pușcarciuc Ioana-Cristina    –          dosar admis

Sandu Mariana                    –           dosar admis

Dumitrescu Mihai               –          dosar admis

Roșca Daniela Nicoleta      –          dosar admis

Avram Gabriel Doru          –          dosar admis

Mihaela Răileanu              –          dosar admis

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi  22.05.2018 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului  de

Consilier IA

În conformitate cu Decizia nr. 18 din 05.04.2018 a fost organizat în data de 21.05.2018 ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului  de consilier IA.

Conform H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 28, alin. 2, punctul 3- “ Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut:

  1. a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie;
  2. b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere.”, comisia de concurs a hotărât următoarele:
Nr.crt. Nume și prenume candidat Puncte Admis/ Respins
1 Avram Gabriel Doru 28 puncte Respins
2 Dumitrescu Mihai 98 puncte Admis
3 Mihaela Raileanu Absent Respins
4 Puscariciuc Ioana Crisitna 32 puncte Respins
5 Rosca Daniela Nicoleta 73 puncte Admis
6 Sandu Mariana 55 puncte Admis

Candidații cu nota de peste 50 de puncte sunt declarați admiși pentru proba de interviu