Institutul Limbii Române recrutează şi selectează candidaţi din mediul preuniversitar și universitar, pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea de Studii Străine din Beijing, Republica Populară Chineză și din mediul universitar pentru ocuparea unui post de lector de limba română în Universitatea Aix Marseille, Republica Franceză (…)

(…) pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi prelungită, anual, cu condiţia obţinerii aprobării de continuare a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a universităţii străine partenere. Perioada determinată nu poate depăși, în total, 36 de luni. Pentru fiecare post mai sus amintit, activitatea la catedră a noului lector  de limba română va începe odată cu deschiderea anului universitar 2017-2018 din țara/universitatea respectivă, deschide aici