Nicolae Adrian Henț

  • Lector de limba română la „Universitatea Carolina” din Praga, Republica Cehă
  • Profesor la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni