Nicolae Adrian Henț

  • Lector de limba română la Universitatea de Stat „V. Brusov” din Erevan, Republica Armenia
  • Profesor la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni