ORDIN – privind aprobarea Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în universitați din străinătate

HOTĂRÂRE nr. 837 din 1 octombrie 2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, ale articolului 13, art 14 din Ordinul ministrului educației naționale nr.5076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmeaza sa predea  cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în universitați din străinătate și a Regulamentului privind functionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române,cu completaările ulterioare, (…),

Ministrul Educației Naționale

emite prezentul ordin