ORDIN – privind aprobarea Consiliului de coordonare a activității Institutului Limbii Române

În baza prevederilor aet.4 din H.G. nr.34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresele de raspuns la cererea nr. 59 din 11.01.2018 a Institutului Limbii Române, privind propuneri de membri în Consiliul de coordonare a activității și în temeiul H.G. nr.26/2017 privind organizarea și funționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificarile ulterioare

Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin