Proces verbal pentru postul de expert I, contabil

Proces verbal

Încheiat azi 18.11.2016 cu ocazia concursului pentru ocuparea postului de expert I – contabil, perioadă nedeterminată.

Având în vedere rezultatele concursului (proba scrisă şi proba de interviu), comisia de examen constituită prin Decizia nr. 51 din 11.10.2016, a hotărât ca domnul Stegărescu Daniel să fie declarat ADMIS.