Proiectul LCCR: Oferta educațională pentru anul școlar 2019 – 2020 – unități școlare pentru care se organizează concurs.

Notă:

  • Unitățile de învățământ cuprinse în oferta școlară sunt cele rămase neocupate, dupa repartizarea prin ontinuitate.
  • Tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare a unităților școlare/ grupelor rămase vacante se vor afișa pe site până la data anunțării rezultatelor la evaluarea dosarelor.

Calendarul de concurs

Selecția și repartizarea altor persoane în vederea ocupării grupelor rămase vacante  –Belgia, Italia,  Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Spania

Activitatea Data – perioada Loc de desfășurare
Afișarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 28.06.2019 www.ilr.ro
Afișarea ofertei educaționale cu unitățile școlare rămase libere după repartizarea prin continuitate 09.07.2019 www.ilr.ro
Depunerea dosarelor de concurs 09 – 12.07.2019 Dosarele se depun personal sau se trimit prin poștă la Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr.1, sector 1, cod poștal 012271.
Afișarea rezultatelor evaluării dosarelor 23.07.2019 www.ilr.ro
Depunere contestații 24.07.2019 Contestațiile se depun în scris, pe mail-ul office@ilr.ro sau prin fax, la nr. 0213110632.
Comunicarea rezultatelor în urma contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 25.07.2019 www.ilr.ro
Selecția prin concurs a candidaților declarați admiși în urma evaluării dosarelor Conform calendarului care va fi afișat ulterior, pentru fiecare țară în parte www.ilr.ro

Notă:

Toate unitățile țcolare din Portugalia au fost ocupate în urma etapei de repartizare prin continuitate.