Răspuns clarificări 2

Răspuns la întrebarea adresată de un operator economic în data de 11.03.2016, click aici