Răspuns clarificări 1

Răspuns la întrebarea adresată de un operator economic în data de 09.03.2016, click aici